Bài V.1, V.2, V.3 trang 80 SBT Vật Lí 12


Giải bài V.1, V.2, V.3 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Gọi nđ, nv và nl lần lượt là chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng và ánh sáng lam. Hệ thức nào dưới đây là đúng ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

V.1

Gọi \({n_d},{n_v}\) và \({n_l}\) lần lượt là chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng và ánh sáng lam. Hệ thức nào dưới đây là đúng?

A. \({n_d} > {n_v} > {n_l}.\)         B. \({n_d} < {n_v} < {n_l}.\)

C. \({n_d} > {n_l} > {n_v}.\)         D. \({n_d} < {n_l} < {n_v}.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về chiết suất của của ánh sáng khả kiến: \({n_d} < n < {n_t}\)

Lời giải chi tiết:

Chiết suất của của ánh sáng khả kiến: \({n_d} < n < {n_t}\)

Chọn B

V.2

Hiện tượng nào dưới đây giúp ta khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?

A. Hiện tượng phản xạ ánh sáng.

B. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

C. Hiện tượng tán sắc.

D. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tính chất sóng ánh sáng

Lời giải chi tiết:

Tính chất sóng của ánh sáng thể hiện qua hiện tượng giao thoa ánh sáng

Chọn D

V.3

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, nếu dùng ánh sáng đỏ (\({\lambda _d} = 0,7\mu m)\) thì khoảng vân đo được là \(1,4mm.\) Nếu dùng ánh sáng tím (\({\lambda _t} = 0,4\mu m)\) thì khoảng vân đo được là

A. \(0,2mm.\)                         B. \(0,4mm.\)

C. \(0,8mm.\)                         D. \(1,2mm.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} \Rightarrow \dfrac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \dfrac{{{\lambda _2}}}{{{\lambda _1}}}\\ \Rightarrow {i_2} = \dfrac{{{\lambda _2}}}{{{\lambda _1}}}.{i_1} = \dfrac{{0,4}}{{0,7}}.1,4 = 0,8mm\)

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài