Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 6 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Năm 1905, diễn ra sự kiện lịch sử gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân ở In-đô-nê-xi-a?

A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập.

B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời.

C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi a thành lập.

D. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời.

Câu 2. Sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp không được thể hiện ở những điểm nào?

A. A-cha-Xoa lập căn cứ chông Pháp ở vùng Bảy Núi (Châu Đốc Việt Nam) liên minh với nghĩa quân Thiên Hộ Dương.

B. Pu-côm-bô xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, liên kết với nghĩa quân Trương Quyền.

C. Năm 1901, một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven lan sang Việt Nam.

D. Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913) ở Việt Nam diễn ra sôi nổi. 

Câu 3. Phong trào Nghĩa Hoà đoàn ở Trung Quốc là phong trào cách mạng của

A. giai cấp tư sản.

B. giai cấp nông dân.

C. giai cấp công nhân.

D. giai cấp tiểu tư sản.

Câu 4. Khi liên quân tám nước tấn công Bắc Kinh, triều đình phong kiến Mãn Thanh có thái độ như thế nào?

A. Phối hợp với nghĩa quân Nghĩa Hòa đoàn chống lại.

B. Kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ Nghĩa hòa đoàn.

C. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với các nước đế quốc.

D. Triều đình Mãn Thanh cho quân đến đàn áp cuộc khởi nghĩa.

Câu 5. Khoa học – kĩ thuật phát triển ở nửa đầu thế kỉ XX có tác động gì tích cực?

A. Chế tạo phương tiện chiến tranh hiện đại.

B. Nhiều thành tựu được ứng dụng vào sản xuất.

C. Đưa con người bước vào nền văn minh thông tin.

D. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người.

Câu 6. Nền văn hóa Xô viết được hình thành từ khi nào?

A. Sau cách mạng tháng Mười Nga (1917)

B. Sau cách mạng tháng Hai Nga (1917).

C. Sau công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

D. Sau khi thực hiện chính sách kinh tế mới của Lê-nin. 

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7. Hãy cho biết đặc điểm của đế quốc Anh, Pháp, Đức cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

1

2

3

4

5

6

 A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 65.

Cách giải:

Năm 1905, công đoàn đầu tiên của công nhân xe lửa được thành lập. Đây là sự kiện lịch sử gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân In-đô-ne-xi-a.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 65, suy luận.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, C: là biểu hiện của sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp.

- Đáp án D: là phong trào đấu tranh tự vệ tiêu biểu của nông dân Yên Thế chống chính sách bình định của thực dân Pháp. Không thể hiện sự gắn bó, đoàn kết của ba nước Đông Dương chống Pháp.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 60. 

Cách giải:

Vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, một phong trào nông dân chống đế quốc bùng nổ ở miền Bắc Trung Quốc, đó là phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 60.

Cách giải:

Khi liên quân tám nước tấn công Bắc Kinh, phong trào Nghĩa Hòa đoàn thất bại vì sự lãnh đạo thiếu thống nhất, thiếu vũ khí và do sự cấu kết của triều đình Mãn Thanh với các nước đế quốc.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 110.

Cách giải:

Những thành tựu khoa học – kĩ thuật phát triển đầu thế kỉ XX đã có tác động tích cực, mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người.

- Vật chất: nâng cao năng suất lao động.

- Tinh thần: phim ảnh màu, có tiếng, …

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 110.

Cách giải:

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin và kế thừa tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại. Đó là nền văn hóa Xô viết.

Chọn: A

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Đặc điểm của đế quốc Anh, Pháp, Đức cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:

- Đế quốc Anh mang đặc điểm là "chủ nghĩa đế quốc thực dân". Vì nước Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới (khoảng 33 triệu km2 với 400 triệu dân, gấp gần 50 lần diện tích và dân số của nước Anh), trải dài từ Niu-di-lân, O-xtrây-li-a, An Độ, Ai Cập, Xu-đăng, Nam Phi, Ca-na-đa cùng nhiều vùng đất khác ở châu Á, châu Phi và các đảo trên đại dương.

- Đế quốc Pháp mang đặc điểm là "đế quốc cho vay lãi". Bởi vì, 2/3 số tư bản trong nước thuộc về 5 ngân hàng, phần lớn được đầu tư ra nước ngoài. Năm 1914, Pháp xuất khẩu 60 tỉ phrăng, trong đó gom một nửa cho Nga vay, còn lại cho Thổ Nhĩ Kì, các nước ở vùng Trung Cận Đông, Trung Âu và Mĩ La-tinh vay, chỉ có 2 - 3 tỉ phrăng được đưa vào thuộc địa.

- Đế quốc Đức mang đặc điểm là "đế quốc quân phiệt hiếu chiến". Vì nước Đức bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa khi phần lớn đất đai trên thế giới đã trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của Anh, Pháp. Do vậy, giới cầm quyển Đức hung hăng dùng vũ lực đòi chia lại thị trường và khu vực ảnh hưởng trên thế giới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí