Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Chế độ phong kiến chuyên chế đã có hành động gì trước sự phát triển của công, thương nghiệp ở Pháp trước cách mạng?

A. đưa ra nhiều chính sách cản trở sự phát triển.

B. đưa ra một số đạo luật kìm hãm sự phát triển.

C. thực hiện một số chính sách thúc đẩy sự phát triển.

D. thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”.

Câu 2. Trước cách mạng, Pháp là một nước theo thế chế

A. Cộng hòa dân chủ.

B. Quân chủ chuyên chế.

C. Quân chủ lập hiến.

D. Cộng hòa liên bang.

Câu 3. Đẳng cấp thứ ba trong xã hội Pháp thế kỉ XVIII bao gồm các giai cấp và tầng lớp nào?

A. tư sản, nông dân, nô lệ.

B. tư sản, nông dân, bình dân thành thị.

C. địa chủ, nông dân, nô lệ.

D. địa chủ, công nhân, bình dân thành thị. 

Câu 4. Sau khi cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905 – 1907 thất bại, Nga vẫn là một nước

A. quân chủ lập hiến.

B. dân chủ cộng hòa.

C. quân chủ chuyên chế.

D. quân chủ phong kiến.

Câu 5. Cách mạng tháng Hai (1917) bùng nổ gắn với sự kiện nào sau đây?

A. Công nhân chuyển từ bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.

B. Giai cấp tư sản thành lập Chính phủ lâm thời.

C. Các Xô viết đại biểu của công nhân và binh lĩnh được thành lập.

D. Cuộc biểu tình của 9 vạn công nhân nữ ở Pêtơrôgrat.

Câu 6. Hai chính quyền song song tồn tại ở Nga sau Cách mạng tháng Hai là

A. Chính quyền phong kiến quân chủ và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân.

B. Chính phủ tư sản lâm thời và chính quyền phong kiến quân chủ.

C. Chính phủ tư sản lâm thời và Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

D. Chính quyền dân chủ nhân dân Xô viết và chính phủ tư sản lâm thời. 

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7. Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ bùng nổ?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM 

1

2

3

4

5

6

 A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 10.

Cách giải:

Trước sự phát triển của kinh tế công, thương nghiệp ở nước Pháp trước cách mạng, chế độ phong kiến đã ra sức cản trở sự phát triển của công, thương nghiệp: thuế má nặng, không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất, sức mua của dân nghèo rất hạn chế.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 10.

Cách giải:

Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành.

Chọn đáp án: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 11.

Cách giải:

Đẳng cấp thứ ba trong xã hội Pháp trước cách mạng bao gồm: tư sản, nông dân và bình dân thành thị.

Chọn đáp án: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 75.

Cách giải:

Sau khi cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905 -1907 thất bại, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Nicôlai II

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 76.

Cách giải:

Cách mạng tháng Hai (1917) mở đầu bằng sự kiện: Ngày 23-2 (8-3), 9 vạn nữ công nhân biểu tình ở Pêtơrôgrat.

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 77.

Cách giải:

Hai chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính.

Chọn: C

II. TỰ LUẬN

Câu 7.

Phương pháp: Dựa vào sgk trang 7, 8 để suy luận trả lời.

Cách giải: 

Nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh vì:

- Nền kinh tế ở 13 thuộc địa này sớm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

- Tuy nhiên, thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp của các thuộc địa ở Bắc Mĩ như: cướp đoạt tài nguyên, ban hành các loại thuế nặng nề, độc quyền buôn bán trong và ngoài nước, ….

- Vì vậy, cư dân ở các thuộc địa Bắc Mĩ mâu thuẫn gay gắt với chính quốc. Các tầng lớp nhân dân thuộc địa đều đấu tranh chống ách thống trị của thực dân Anh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.