Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Bình chọn:
4.3 trên 186 phiếu
Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên. Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên.

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên.

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp? Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp?

Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp?

Xem chi tiết

Chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp Chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp

- Trong nông nghiệp, Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền.

Xem chi tiết

Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì? Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?

Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?

Xem chi tiết

Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để

Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để “khai hoá văn minh” cho người Việt Nam hay không? Vì sao?

Xem chi tiết

Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân

Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân có những thay đổi như thế nào?

Xem chi tiết

Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào

Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào đã xuất hiện?

Xem chi tiết

Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc

Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc như thế nào? Vì sao họ lại có thái độ như vậy?

Xem chi tiết

Tại sao các nhà yêu nước ở Việt Nam thời bấy giờ muốn noi theo Tại sao các nhà yêu nước ở Việt Nam thời bấy giờ muốn noi theo

Tại sao các nhà yêu nước ở Việt Nam thời bấy giờ muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?

Xem chi tiết

Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những

Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những chính sách gì về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ở Việt Nam?

Xem chi tiết

Nêu tác động của chính sách khai thác thuộc địa đối với kinh tế, xã hội Nêu tác động của chính sách khai thác thuộc địa đối với kinh tế, xã hội

Tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với kinh tế, xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội

Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX theo mẫu:

Xem chi tiết

Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX

Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX

Xem chi tiếtHỏi bài