Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.2 trên 155 phiếu
Tóm tắt mục I. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913)

Tóm tắt mục I. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913). Yên Thế nằm ở phía tây bắc tỉnh Bắc Giang

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi

Tóm tắt mục II. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi

Xem chi tiết

Lý thuyết Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Lý thuyết Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế

Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế

Xem lời giải

một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Nêu một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Xem lời giải

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm khác

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm khác so với những cuộc khởi nghĩa cùng thời : Mục tiêu chiến đấu không phải là để khôi phục chế độ phong kiến, bảo vệ ngôi vua như các cuộc khởi nghĩa cùng thời

Xem lời giải

phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi

Nhận xét về phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Xem lời giải