Bình chọn:
4.5 trên 128 phiếu
Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc? Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Dùng lược đồ, trình bày đôi nét về diễn biến của phong trào Nghĩa Hòa đoàn. Dùng lược đồ, trình bày đôi nét về diễn biến của phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 60 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Dựa theo lược đồ, trình bày một vài nét chính diễn biến của Cách mạng Tân Hợi? Dựa theo lược đồ, trình bày một vài nét chính diễn biến của Cách mạng Tân Hợi?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 62 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu những kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911)? Nêu những kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911)?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 66 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX? Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Giải bài tập 1 trang 62 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Lập bảng niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc phong kiến từ năm 1840 đến năm 1911? Lập bảng niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc phong kiến từ năm 1840 đến năm 1911?

Giải bài tập 2 trang 62 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân? Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân?

Giải bài tập 3 trang 62 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại? Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại?

Giải bài tập 4 trang 62 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết