Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Bình chọn:
4.3 trên 202 phiếu
Nêu những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867 Nêu những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867

- Thực dân Pháp tiến hành thiết lập bộ máy thống trị, vơ vét của cải. lúa gạo ở Nam Kì

Xem chi tiết

Thực dân Pháp tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào? Thực dân Pháp tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào?

- Âm mưu của Pháp : cho tên Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội, lấy cớ đưa quân ra Bắc để giải quyết vụ việc

Xem chi tiết

Vì sao Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc Vì sao Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc

Quân ta chủ quan, không có sự chuẩn bị đối phó với quân Pháp

Xem chi tiết

Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873 Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873

Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.

Xem chi tiết

Tại sao Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)? Tại sao Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

- Triều đình Huế quá đề cao và sợ thực dân Pháp, không tin vào sức mạnh của nhân dân và cho rằng khó có thể thắng được quân Pháp.

Xem chi tiết

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào? Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Âm mưu, thủ đoạn của Pháp trong việc đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai.

Xem chi tiết

Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình

Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình để kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Xem chi tiết

Thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế Thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế

- Pháp đã thoát khỏi tình trạng khó khăn sau chiến tranh Pháp — Phổ, tiềm lực kinh tế, tài chính, quân sự ngày càng mạnh.

Xem chi tiết

Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng

Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp

Xem chi tiết

Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884. Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884.

Bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884.

Xem chi tiết

triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ

Từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược

Xem chi tiếtHỏi bài