Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Bình chọn:
4.3 trên 225 phiếu
Tóm tắt mục 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì

Tóm tắt lý thuyết mục 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

Tóm tắt mục 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 - 1874)

Tóm tắt mục 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 - 1874)

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Tóm tắt mục 1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882)

Tóm tắt mục 1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp

Tóm tắt mục 2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)

Tóm tắt mục 3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)

Xem chi tiết

Lý thuyết Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Lý thuyết Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Xem chi tiết

Nêu những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867

- Thực dân Pháp tiến hành thiết lập bộ máy thống trị, vơ vét của cải. lúa gạo ở Nam Kì

Xem lời giải

Thực dân Pháp tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào?

- Âm mưu của Pháp : cho tên Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội, lấy cớ đưa quân ra Bắc để giải quyết vụ việc

Xem lời giải

Vì sao Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc

Quân ta chủ quan, không có sự chuẩn bị đối phó với quân Pháp

Xem lời giải

Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873

Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.

Xem lời giải

Tại sao Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

- Triều đình Huế quá đề cao và sợ thực dân Pháp, không tin vào sức mạnh của nhân dân và cho rằng khó có thể thắng được quân Pháp.

Xem lời giải

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Âm mưu, thủ đoạn của Pháp trong việc đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai.

Xem lời giải

Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình

Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình để kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Xem lời giải

Thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế

- Pháp đã thoát khỏi tình trạng khó khăn sau chiến tranh Pháp — Phổ, tiềm lực kinh tế, tài chính, quân sự ngày càng mạnh.

Xem lời giải

Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng

Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp

Xem lời giải

Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884.

Bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884.

Xem lời giải

triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ

Từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược

Xem lời giải