Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bình chọn:
4 trên 131 phiếu
Tóm tắt mục I. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất

Tóm tắt mục I. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Những diễn biến chính của chiến sự

Tóm tắt mục II. Những diễn biến chính của chiến sự chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất

Tóm tắt mục III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem chi tiết

Lý thuyết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Lý thuyết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Xem chi tiết

các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Diễn biến chiến sự trong giai đoạn thứ nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 71 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Sự chuyển biến chiến sự ở giai đoạn 2 của chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 72 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Từ diễn biến và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính chất của nó

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 8. Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem lời giải

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả

Giải bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập 3 trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải