Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bình chọn:
4.1 trên 250 phiếu
Tóm tắt mục 1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 - 1859

Tóm tắt mục 1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 - 1859

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859

Tóm tắt mục 2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì

Tóm tắt mục 1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Kháng chiến chống Pháp lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì

Tóm tắt mục 2. Kháng chiến chống Pháp lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì

Xem chi tiết

Lý thuyết cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Lý thuyết cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Xem chi tiết

Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

- Muốn chiếm nước ta, biến nước ta thành thuộc địa của chúng

Xem lời giải

Bước đầu quân Pháp đã bị thất bại như thế nào?

Sự thất bại bước đầu của Pháp khi xâm chiếm nước ta

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược

Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế?

Xem lời giải

Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5 - 6 - 1862.

Thừa nhận quân Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn.

Xem lời giải

Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Xem lời giải

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kì.

Xem lời giải

Hãy đọc một đoạn thơ của Nguyễn Đình Chiểu

Hãy đọc một đoạn thơ của Nguyễn Đình Chiểu mà em thuộc nói về cuộc kháng chiến chống Pháp.

Xem chi tiết

Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào?

Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào?

Xem lời giải

Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược

- Ngay từ đầu nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống Pháp

Xem lời giải

Dựa vào lược đồ (hình 86), nêu một số địa điểm diễn ra khởi nghĩa

Dựa vào lược đồ (hình 86), nêu một số địa điểm diễn ra khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Kì.

Xem lời giải