Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bình chọn:
4 trên 219 phiếu
Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta? Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

- Muốn chiếm nước ta, biến nước ta thành thuộc địa của chúng

Xem chi tiết

Bước đầu quân Pháp đã bị thất bại như thế nào? Bước đầu quân Pháp đã bị thất bại như thế nào?

Sự thất bại bước đầu của Pháp khi xâm chiếm nước ta

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược

Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế?

Xem chi tiết

Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5 - 6 - 1862. Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5 - 6 - 1862.

Thừa nhận quân Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn.

Xem chi tiết

Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào? Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Xem chi tiết

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kì.

Xem chi tiết

Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào? Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào?

Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào?

Xem chi tiết

Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược

- Ngay từ đầu nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống Pháp

Xem chi tiết

Dựa vào lược đồ (hình 86), nêu một số địa điểm diễn ra khởi nghĩa Dựa vào lược đồ (hình 86), nêu một số địa điểm diễn ra khởi nghĩa

Dựa vào lược đồ (hình 86), nêu một số địa điểm diễn ra khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Kì.

Xem chi tiếtHỏi bài