Chương III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Bình chọn:
4.2 trên 113 phiếu
Tóm tắt mục I. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Tóm tắt mục I. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Nhật Bản trong những năm 1929 - 1939

Tóm tắt mục II. Nhật Bản trong những năm 1929 - 1939

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 - 1939)

Tóm tắt mục 1. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 - 1939)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939

Tóm tắt mục 2. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Những nét chung về tình hình các nước Đông Nam Á những năm 1918 - 1939

Tóm tắt mục 3. Những nét chung về tình hình các nước Đông Nam Á những năm 1918 - 1939

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á

Tóm tắt mục 4. Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á

Xem chi tiết

Lý thuyết Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Lý thuyết Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 19 – Trang 97 – SGK Lịch sử 8

Em có nhận xét gì về nước Nhật trong những năm 1918 – 1929 ?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 – Mục II – Tiết học 19 – Trang 98 – SGK Lịch sử 8

Trình bày kế hoạch xâm lược của Nhật Bản.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 – Mục II – Tiết học 19 – Trang 98 – SGK Lịch sử 8

Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật Bản diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 – Trang 98 – SGK Lịch sử 8

Kinh tế Nhật Bản phát triển như thế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ?

Xem lời giải

Bài 2 – Trang 98 – SGK Lịch sử 8

Vì sao giới cầm quyền tại Nhật Bản lại tiến hành chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài ?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học 20 - Trang 99 - SGK Lịch sử 8

Hãy kể tên một số phong trào đấu tranh ở các nước châu Á.

Xem lời giải

Lý thuyết Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Lý thuyết Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết học 20 - Trang 100 - SGK Lịch sử 8

Em hãy nêu những nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục I - Tiết học 20 - Trang 100 - SGK Lịch sử 8

Theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tứ có gì mới so với khẩu hiệu " Đánh đổ Mãn Thanh" của cuộc cách mạng Tân Hợi ?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 101 - SGK Lịch sử 8

Sự thành lập của các Đảng cộng sản có tác động như thế nào tới các phong trào độc lập ở các nước châu Á ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 102 - SGK Lịch sử 8

Vào đầu thế kỉ XX, các phong trào dân chủ tư sản ở các nước châu Á có những điểm gì mới ?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 102 - SGK Lịch sử 8

Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương ?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8

Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra như thế nào ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất