Bài 5. Công xã Pa- ri 1871

Bình chọn:
4.4 trên 232 phiếu
Tóm tắt mục I. Sự thành lập của công xã

Tóm tắt mục I. Sự thành lập của công xã

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri

Tóm tắt mục II. Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Nội chiến ở Pháp. Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri

Tóm tắt mục III. Nội chiến ở Pháp. Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri

Xem chi tiết

Lý thuyết Công xã Pa-ri 1871

Lý thuyết Công xã Pa-ri 1871

Xem chi tiết

Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - (Mục I Bài học 5 - SGK Trang 36)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 5 - SGK Trang 37)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 37 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - (Mục III Bài học 5 - SGK Trang 38)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 38 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - (Mục III Bài học 5 - SGK Trang 38 )

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 38 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 39 sgk Lịch sử lớp 8

Giải bài tập 1 trang 39 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 sgk Lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 39 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Bài 3 trang 39 sgk Lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 39 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Bài 4 trang 39 sgk Lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 39 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải