Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Bình chọn:
4.6 trên 148 phiếu
Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên. Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên.

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên.

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp? Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp?

Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp?

Xem chi tiết
Chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp Chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp

- Trong nông nghiệp, Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền.

Xem chi tiết
Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì? Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?

Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?

Xem chi tiết
Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để

Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để “khai hoá văn minh” cho người Việt Nam hay không? Vì sao?

Xem chi tiết
Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân

Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân có những thay đổi như thế nào?

Xem chi tiết
Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào

Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào đã xuất hiện?

Xem chi tiết
Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc

Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc như thế nào? Vì sao họ lại có thái độ như vậy?

Xem chi tiết
Tại sao các nhà yêu nước ở Việt Nam thời bấy giờ muốn noi theo Tại sao các nhà yêu nước ở Việt Nam thời bấy giờ muốn noi theo

Tại sao các nhà yêu nước ở Việt Nam thời bấy giờ muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?

Xem chi tiết
Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những

Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những chính sách gì về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ở Việt Nam?

Xem chi tiết
Nêu tác động của chính sách khai thác thuộc địa đối với kinh tế, xã hội Nêu tác động của chính sách khai thác thuộc địa đối với kinh tế, xã hội

Tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với kinh tế, xã hội Việt Nam

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội

Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX theo mẫu:

Xem chi tiết
Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX

Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX

Xem chi tiết
Dựa vào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trương này? Dựa vào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trương này?

Dựa vào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trương này?

Xem chi tiết
Đông Kinh nghĩa thục có những hoạt động nào? Đông Kinh nghĩa thục có những hoạt động nào?

Đông Kinh nghĩa thục có những hoạt động nào?

Xem chi tiết
Đông Kinh nghĩa thục có ảnh hưởng gì đến phong trào yêu nước Đông Kinh nghĩa thục có ảnh hưởng gì đến phong trào yêu nước

Đông Kinh nghĩa thục có ảnh hưởng gì đến phong trào yêu nước chống Pháp ở nước ta?

Xem chi tiết
Nêu những thay đổi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao có sự thay đổi đó? Nêu những thay đổi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao có sự thay đổi đó?

Những thay đổi trong các chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem chi tiết
hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên

Về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên

Xem chi tiết
Hai cuộc khởi nghĩa này có những đặc điểm gì về lực lượng tham gia Hai cuộc khởi nghĩa này có những đặc điểm gì về lực lượng tham gia

Hai cuộc khởi nghĩa này có những đặc điểm gì về lực lượng tham gia và phương pháp tiến hành?

Xem chi tiết
Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vì : đất nước đang bị thực dân Pháp thống trị, các phong trào yêu nước chống Pháp đều thất bại.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài