Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, Việt Nam bị chia làm

A. hai xứ, một chế độ cai trị.

B. ba xứ, một chế độ cai trị.

C. ba xứ, ba chế độ cai trị.

B. một xứ, ba chế độ cai trị.

Câu 2. Một trong những chính sách về nông nghiệp thực dân Pháp thực hiện trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là gì?

A. Khai thác than và kim loại.

B. Xây dựng hệ thống giao thông.

C. Đánh thuế cao vào hàng hóa nước ngoài.

D. Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất.

Câu 3. Thực dân Pháp tập trung xây dựng hệ thống giao thông vận tải trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất nhằm mục đích gì?

A. Tăng cường bóc lột kinh tế, đàn áp phong trào đấu tranh.

B. Phục vụ nhu cầu di chuyển của quan lại người Pháp.

C. Phát triển nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam.

D. Phục vụ quá trình xâm lược và bình định.

Câu 4. Hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được chia làm mấy bậc?

A. Hai bậc.

B. Ba bậc.

C. Bốn bậc.

D. Năm bậc.  

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Em hãy trình bày những chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục Pháp thực hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914)?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

C

D

A

B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 137.

Cách giải:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Việt Nam bị chia thành ba xứ với ba chế độ cai trị khác nhau:

- Bắc Kì: xứ nửa bảo hộ.

- Trung Kì: theo chế độ bảo hộ.

- Nam Kì: theo chế độ thuộc địa.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 138.

Cách giải:

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp là: đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất. Ở Bắc Kì, chỉ tính đến năm 1902 đã có 182000 hecta ruộng đất bị Pháp chiếm. Riêng Giáo hội Thiên Chúa đã chiếm ¼ diện tích cày cấy ở Nam Kì.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 138.

Cách giải:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân Pháp xây dựng hệ thống giao thông vận tải để tăng cường việc bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 139.

Cách giải:

Hệ thống giáo dục phổ thông của Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất được chia thành 3 bậc:

- Bậc Ấu học ở xã thôn.

- Bậc Tiểu học ở phủ, huyện.

- Bậc Trung học ở tỉnh.

Chọn: B

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 137, 138.

Cách giải:

* Tổ chức bộ máy nhà nước

- Pháp lập liên bang Đông Dương, đứng đầu là một viên toàn quyền người Pháp.

- Chia làm 3 xứ: Bắc – Trung – Nam Kì. Xứ và tỉnh đều là viên quan người Pháp.

=> Bộ máy cai trị từ trung ương đến cơ sở đều do Pháp nắm.

* Chính sách kinh tế

- Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất

+ Phát canh thu tô

+ Lập các đồn điền.

- Công nghiệp:

+ Tập trung vào công nghiệp khai thác: than, kim loại, sắt, thiếc, xi măng.

+ Xây dựng hệ thống giao thông vận tải, phục vụ để khai thác thuộc địa.

- Thương nghiệp:

+ Độc quyền

+ Đánh thuế cao vào hàng hóa của các nước khác.

* Chính sách văn hóa – giáo dục

- Ngu dân, du nhập yếu tố Pháp.

- Hệ thống giáo dục phong kiến.

- Dạy chữ Hán, chữ Pháp, chữ Quốc ngữ.

- Mở các trường học để đào tạo người bản xứ.

- Một số cơ sở văn hóa, y tế được xây dựng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.