Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bình chọn:
4.4 trên 98 phiếu
Tóm tắt mục I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX

Tóm tắt mục I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1939

Tóm tắt mục II. Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1939

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết 18 - Trang 93 - SGK Lịch sử 8

Theo em hai bức ảnh (Hình 65 và 66 trang 93 - SGK) phản ánh điều gì ?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Lý thuyết Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Lý thuyết Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết 18 - Trang 94 - SGK Lịch sử 8

Qua các hình ảnh 65,66,67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ ?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục I - Tiết 18 - Trang 94 - SGK Lịch sử 8

Đảng cộng sản Mĩ ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết 18 - Trang 95 - SGK Lịch sử 8

Gánh nặng của cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè nặng lên tầng lớp nào ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục II - Tiết 18 - Trang 95 - SGK Lịch sử 8

Nêu nhận xét của em về chính sách mới của Mĩ qua hình 69.

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 95 - SGK Lịch sử 8

Kinh tế nước Mĩ đã phát triển thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 95 - SGK Lịch sử 8

Vì sao nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 95 - SGK Lịch sử 8

Trình bày nội dung của chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven.

Xem lời giải