Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Bình chọn:
4.3 trên 127 phiếu
Tóm tắt mục I. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Tóm tắt mục I. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Nền văn hóa Xô viết hình thành và phát triển

Tóm tắt mục II. Nền văn hóa Xô viết hình thành và phát triển

Xem chi tiết

Lý thuyết Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Lý thuyết Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Xem chi tiết

Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX

Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em biết.

Xem lời giải

Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ

Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?

Xem lời giải

Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu

Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô?

Xem lời giải

Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

Xem lời giải

Em biết gì về những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật thế giới

Em biết gì về những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX?

Xem lời giải

Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

Xem lời giải