Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.3 trên 211 phiếu
Tóm tắt mục 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885

Tóm tắt mục 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Phong trào Cần vương

Tóm tắt mục 2. Phong trào Cần vương. Khi cuộc tấn công thất bại, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua chạy ra Tân sở (Quảng Trị).

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887)

Tóm tắt mục 1. Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887). Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2: Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892)

Tóm tắt mục 2: Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892). Ngay từ năm 1883, ở vùng Bãi Sậy (Hưng Yên)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896)

Tóm tắt mục 3. Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896). Lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa là Phan Đình Phùng

Xem chi tiết

Nguyên nhân, diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế.

Nêu nguyên nhân, diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế.

Xem lời giải

Lý thuyết Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Lý thuyết Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Phong trào cần vương nó ra và phát triển như thế nào?

- Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Ngày 13 - 7 - 1885, ông nhân danh nhà vua xuống chiếu Cần vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.

Xem lời giải

Những điểm mạnh, điểm yếu của cứ điểm Ba Đình

Những điểm mạnh, điểm yếu của cứ điểm Ba Đình

Xem lời giải

Cuộc chiến đấu ở Ba Đình đã diễn ra như thế nào?

Cuộc chiến đấu ở Ba Đình đã diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Em hãy nêu những điểm khác nhau giữa khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Ba Đình.

Em hãy nêu những điểm khác nhau giữa khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Ba Đình.

Xem lời giải

Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê

Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê.

Xem lời giải

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy

- Địa bàn thuộc các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu (thuộc tỉnh Hưng Yên) và Kinh Môn (thuộc Hải Dương),

Xem lời giải

Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất

Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương

Xem lời giải

Nhận xét về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX

Nhận xét về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX

Xem lời giải