Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Bình chọn:
4.3 trên 124 phiếu
Tóm tắt mục I. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất

Tóm tắt mục I. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Những diễn biến chính của chiến sự

Tóm tắt mục II. Những diễn biến chính của chiến sự chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất

Tóm tắt mục III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem chi tiết

Lý thuyết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Lý thuyết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Xem chi tiết

các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Diễn biến chiến sự trong giai đoạn thứ nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 71 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Sự chuyển biến chiến sự ở giai đoạn 2 của chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 72 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Từ diễn biến và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính chất của nó

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 8. Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem lời giải

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả

Giải bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập 3 trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Giải bài tập câu hỏi lí thuyết trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

Lý thuyết Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Lý thuyết Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Xem chi tiết

năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại

Giải bài tập 1 trang 74 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại.

Giải bài tập 2 trang 74 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Vẽ bản đồ, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về một số sự kiện đã học trong bài.

Giải bài tập 3 trang 74 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất