Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XĨ

Bình chọn:
4.2 trên 208 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 - 1859

Tóm tắt mục 1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 - 1859

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859

Tóm tắt mục 2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì

Tóm tắt mục 1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Kháng chiến chống Pháp lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì

Tóm tắt mục 2. Kháng chiến chống Pháp lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì

Tóm tắt lý thuyết mục 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

Tóm tắt mục 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 - 1874)

Tóm tắt mục 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 - 1874)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882)

Tóm tắt mục 1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp

Tóm tắt mục 2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)

Tóm tắt mục 3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885

Tóm tắt mục 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Phong trào Cần vương

Tóm tắt mục 2. Phong trào Cần vương. Khi cuộc tấn công thất bại, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua chạy ra Tân sở (Quảng Trị).

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất