Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

Bình chọn:
4.4 trên 111 phiếu
Tóm tắt mục 1. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai

Tóm tắt mục 1. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng toàn thế giới

Tóm tắt mục 2. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (từ ngày 1 - 9 - 1939 đến đầu năm 1943)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Quân Đồng minh phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ đầu năm 1943 đến tháng 8 - 1945)

Tóm tắt mục 3. Quân Đồng minh phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ đầu năm 1943 đến tháng 8 - 1945)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai 1939 - 1945

Tóm tắt mục 4. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai 1939 - 1945

Xem chi tiết

Lý thuyết Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Lý thuyết Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học 21 - Trang 105 - SGK Lịch sử 8

Quan sát bức tranh hình 75 - Sgk trang 105, em hãy giải thích vì sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước ?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết học 21 - Trang 105 - SGK Lịch sử 8

Nêu diễn biến chính của giai đoạn đầu chiến tranh thế giới thứ hai.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục II - Tiết học 21 - Trang 108 - SGK Lịch sử 8

Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít ?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục III - Tiết học 21 - Trang 108 - SGK Lịch sử 8

Qua các hình 77,78,79 sgk trang 107 -108, em có suy nghĩ gì về hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại?

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 108 - SGK Lịch sử 8

Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 108 - SGK Lịch sử 8

Lập niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất