Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.4 trên 129 phiếu
Tóm tắt mục I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Tóm tắt mục I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Kết cục của các đề nghị cải cách

Tóm tắt mục III. Kết cục của các đề nghị cải cách duy tân

Xem chi tiết

Nêu những nhận xét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX.

Nêu những nhận xét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX.

Xem lời giải

Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân

Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến trong nửa cuối thế kỉ XIX?

Xem lời giải

Lý thuyết Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Lý thuyết Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách

- Đất nước đang trong tình trạng nguy khốn (Pháp mở rộng xâm lược; triều đình bảo thủ, lạc hậu: kinh tế kiệt quệ ; mâu thuẫn xã hội gay gắt...).

Xem lời giải

Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách

- Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).

Xem lời giải

Trình bày những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX.

Những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX

Xem lời giải

Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX.

Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách.

Xem lời giải

Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được

Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được

Xem lời giải