Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.4 trên 117 phiếu
Nêu những nhận xét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX. Nêu những nhận xét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX.

Nêu những nhận xét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX.

Xem chi tiết

Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân

Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến trong nửa cuối thế kỉ XIX?

Xem chi tiết

Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách

- Đất nước đang trong tình trạng nguy khốn (Pháp mở rộng xâm lược; triều đình bảo thủ, lạc hậu: kinh tế kiệt quệ ; mâu thuẫn xã hội gay gắt...).

Xem chi tiết

Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách

- Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).

Xem chi tiết

Trình bày những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX.

Những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX.

Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách.

Xem chi tiết

Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được

Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được

Xem chi tiếtHỏi bài