Chương I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ

Bình chọn:
4.1 trên 77 phiếu
Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 15 – Trang 76 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 15 – Trang 76 – SGK Lịch sử 8

Nêu những nét chính về tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX.

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 – Mục I –Tiết học 15 – Trang 77 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 2 – Mục I –Tiết học 15 – Trang 77 – SGK Lịch sử 8

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 – Mục I – Tiết học 15 – Trang 78 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 3 – Mục I – Tiết học 15 – Trang 78 – SGK Lịch sử 8

Trình bày những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 – mục II – Tiết học 15 – Trang 80 – SGK Lịch sử 8. Câu hỏi 1 – mục II – Tiết học 15 – Trang 80 – SGK Lịch sử 8.

“Sắc lệnh hòa bình và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 2- Mục II - Tiết học 15 – Trang 81 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 2- Mục II - Tiết học 15 – Trang 81 – SGK Lịch sử 8

Vì sao nhân dân Xô – Viết bảo vệ được thành quả của cuộc cách mạng tháng Mười ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 15 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 15 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Tại sao Giôn Rit lại đặt tên cho cuốn sách là “ Mười ngày rung chuyển thế giới” ?

Xem chi tiết
Bài 1 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 Bài 1 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ?

Xem chi tiết
Bài 2 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 Bài 2 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

Xem chi tiết
Bài 3 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 Bài 3 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền diễn ra như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 4 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 Bài 4 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 - Mục I  - Tiết học 16 - Trang 83 - SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học 16 - Trang 83 - SGK Lịch sử 8

Bức áp phích (Hình 58 - SGK trang 83) nói lên điều gì ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 - Mục I  - Tiết 16 - Trang 84 - SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết 16 - Trang 84 - SGK Lịch sử 8

Nội dung chủ yếu của chính sách kinh tế mới ? Chính sách này đã có tác động thế nào đến tình hình nước Nga ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 - Mục II  - Tiết 16 - Trang 85 - SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết 16 - Trang 85 - SGK Lịch sử 8

Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 - Mục II  - Tiết 16 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 2 - Mục II - Tiết 16 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8

Nêu những thành tựu về văn hóa - giáo dục của Liên Xô thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 - 1941).

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8 Bài 1 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8

Nêu nội dung của chính sách kinh tế mới.

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8 Bài 2 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8

Trình bày những biến đổi mọi mặt của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 - 1941.

Xem chi tiết
Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô những năm 1925 - 1941.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài