Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.5 trên 108 phiếu
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp.

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 7

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 8- Đề số 8

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 8- Đề số 9

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 8- Đề số 10

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 quận Tân Phú

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 quận Tân Phú với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Phú

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Phú với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THPT Lương Thế Vinh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THPT Lương Thế Vinh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất