Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.6 trên 105 phiếu
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1 Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2 Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3 Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4 Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5 Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 6 Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 7 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 7

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 8- Đề số 8 Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 8- Đề số 8

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 8- Đề số 9 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 8- Đề số 9

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 8- Đề số 10 Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 8- Đề số 10

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 quận Tân Phú Đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 quận Tân Phú

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 quận Tân Phú với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Phú Đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Phú

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Phú với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THPT Lương Thế Vinh Đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THPT Lương Thế Vinh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THPT Lương Thế Vinh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài