Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 3 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Phong trào nào sau đây chịu ảnh hưởng trực tiếp của phong trào Duy tân đầu thế kỉ XX?

A. Khởi nghĩa Thái Nguyên.

B. Vụ Hà Thành đầu độc.

C. Phong trào chống thuế ở Trung Kì.

D. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế.

Câu 2. Cuộc khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên năm 1917 do ai lãnh đạo?

A. Thái Phiên, Trần Cao Vân.

B. Lương Văn Quyến, Đội Cấn.

C. Thái Phiên, Đội Cấn.

D. Lương Ngọc Quyến, Trần Cao Vân.

Câu 3. Ngày 5-6-1911, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

B. Việt Nam Quang phục hội được thành lập.

C. Phong trào kháng thuế ở Trung Kì bùng nổ.

D. Trường Đông Kinh nghĩa thục được thành lập.

Câu 4. Mục đích hoạt động chính của Đông Kinh nghĩa thục là gì?

A. Bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới.

B. Chuẩn bị lực lượng để tổ chức bạo động vũ trang.

C. Chấn hưng nền kinh tế - văn hóa quốc gia.

D. Chấn hưng dân khí để đủ khả năng tự trị.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Em hãy trình bày những hiểu biết của mình về Đông Kinh nghĩa thục?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

C

B

A

A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 145-146.

Cách giải:

Trong cuộc vận động Duy tân, khi tư tưởng duy tân đi vào quần chúng đã vượt qua khuôn khổ ôn hòa, biến thành cuộc đấu tranh vũ trang quyết liệt, điển hình là phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908).

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 147.

Cách giải:

Cuộc khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyễn năm 1917 do Lương Ngọc Quyến và Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) cầm đầu.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 149.

Cách giải:

Ngày 5-6-1911, tại bến cảng nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Việt Nam, ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu La-tu-sơ-Tơ-rê-vin.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 145.

Cách giải:

Các hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục nhằm bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới.

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 145.

Cách giải:

- Lãnh đạo: Lương Văn Can, Nguyễn Quyền.

- Địa bàn: Hà Nội, Sơn Tây, Thái Bình.

- Mục đích:

+ Vận động cải cách văn hóa - xã hội theo lối tư sản.

+ Tuyên truyền cho cuộc vận động dân tộc giải phóng.

- Hoạt động:

+ Lập trường dạy học truyền bá lòng yêu nước.

+ Nội dung: văn hóa mới, nếp sống mới.

+ Tháng 11-1907, thực dân Pháp ra lệnh giải tán Đông Kinh nghĩa thục.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.