Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Vào đầu thế kỉ XX, những ngành công nghiệp nào ở Pháp mới ra đời đạt được nhiều thành tựu?

A. Khai thác mỏ, luyện kim.

B. Điện khóm hóa chất, chế tạo ô tô.

C. Luyện kim, hóa chất, đóng tàu.

D. Khai mỏ, hóa chất, đóng tàu.

Câu 2. Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng.

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

Câu 3. Sự phát triển nhanh chóng của Đức trong những năm đầu thế kỉ XX là do

A. Áp dụng thành tựu mới nhất của khoa học – kĩ thuật vào sản xuất.

B. Sự suy yếu nhanh chóng của Anh và Pháp.

C. Sự phát triển mạnh mẽ của các công ty lớn.

D. Thể chế liên bang thúc đẩy tính dân chủ trong xã hội. 

Câu 4. Đến cuối thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á đều thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, ngoại trừ

A. In-đô-nê-xi-a.      B. Xiêm.

C. Mã Lai.                D. Phi-líp-pin.

Câu 5. Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-líp-pin đã đưa đến kết quả gì?

A. Tây Ban Nha và Mĩ trao trả độc lập cho Phi-lip-pin.

B. Nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời.

C. Phi-líp-pin rơi vào ách đô hộ của Mĩ.

D. Tạo điều kiện cho Phi-líp-pin phát triển tư bản chủ nghĩa.

Câu 6. Mở đầu cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Lào là cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩ do Ong Kẹo chỉ huy.

B. Khởi nghĩa của Com-ma-đam.

C. Khởi nghĩa của Pa-chay.

D. Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7. Trình bày sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Anh và những hệ quả của nó. 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

 B

 B

 D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 40.

Cách giải:

Vào đầu thế kỉ XX, một số ngành công nghiệp mới ra đời ở Pháp và tăng trưởng rất nhanh: điện khí, hóa chất, chế tạo ô tô.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 40.

Cách giải:

Lê-nin nhận xét chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc chi vay nặng lãi”.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 41.

Cách giải:

Đầu thế kỉ XX, Đức phát triển nhanh chóng là do giành được nhiều quyền lợi từ Pháp sau chiến tranh Pháp – Phổ và ứng dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật mới nhất vào sản xuất.

Chọn đáp án: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 63.

Cách giải:

Đến cuối thế kỉ XIX, thực dân Anh chiếm Mã Lai, Miến Điện; Pháo chiếm Việt Nam, Campuchia, Lào; Tây Ban Nha rồi Mĩ chiếm Philippin; Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tính In-đô-nê-xi-a. Chỉ có Xiêm thoát khỏi tình trạng là nước thuộc địa.

Chọn: B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 65.

Cách giải:

Cuộc cách mạng 1896 – 1898 bùng nổ dẫn tới sự ra đời của nước Cộng hòa Phi-lip-pin. Đây là kết quả của cuộc cách mạng này.

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 65.

Cách giải:

Ở Lào đầu thế kỉ XX, nhân dân đã nhiều lần nổi dậy khởi nghĩa chống Pháp. Mở đầu là năm 1901, nhân dân Xa-van-na-khet tiến hành cuộc đấu tranh vũ trang dưới sự lãnh đạo của Pha-ca-đuốc.

Chọn: D

II. TỰ LUẬN

 

Câu 7.

Phương pháp: Dựa vào sgk trang 4, 5 để trả lời.

Cách giải:

* Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Anh:

- Nhiều công trường thủ công: luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, dệt len dạ…ra đời, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

- Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành, tiêu biểu là Luân Đôn.

- Những phát minh về kĩ thuật, về các hình thức tổ chức lao động hợp lí làm cho năng suất lao động tăng nhanh.

- Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản. Họ trở thành tầng lớp quý tộc mới.

* Hệ quả: Sự thay đổi về kinh tế, những mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản, quý tộc với chế độ quân chủ chuyên chế (bên cạnh những mâu thuẫn cũ giữa nông dân và địa chủ, quý tộc) dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí