Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 3 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Đảng Bônsêvích đã đề ra chủ trương gì để chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại ở Nga sau Cách mạng tháng Hai?

A. Phát động cuộc đấu tranh dân chủ trên phạm vi cả nước.

B. Dùng bạo lực lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.

C. Tiếp tục cách mạng tháng Hai đang còn dang dở.

D. Tiếp tục theo đuổi chiến tranh đế quốc.

Câu 2. Mở ra kỉ nguyên mới cho nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga đó là

A. mục đích của Cách mạng tháng Mười Nga.

B. ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga.

C. nguyên tắc của Cách mạng tháng Mười Nga.

D. nội dung của Cách mạng tháng Mười Nga.

Câu 3. Đến khoảng thời gian nào Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười giành được thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn?

A. đầu năm 1917.      B. cuối năm 1917.

C. đầu năm 1918.      D. cuối năm 1918. 

Câu 4. Sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp không được thể hiện ở những điểm nào?

A. A-cha-Xoa lập căn cứ chông Pháp ở vùng Bảy Núi (Châu Đốc Việt Nam) liên minh với nghĩa quân Thiên Hộ Dương.

B. Pu-côm-bô xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, liên kết với nghĩa quân Trương Quyền.

C. Năm 1901, một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven lan sang Việt Nam.

D. Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913) ở Việt Nam diễn ra sôi nổi. 

Câu 5. Ý nào không phản ánh đặc điểm của đẳng cấp Tăng lữ trong xã hội Pháp trước cách mạng?

A. Được hưởng mọi đặc quyền kinh tế.

B. Nắm giữ chức vụ cao trong bộ máy hành chính, quân đội.

C. Không phải đóng thuế cho nhà vua.

D. Thuộc đẳng cấp trên đẳng cấp thứ ba.

Câu 6. Nhân dân Pari cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến trong hoàn cảnh nào?

A. Phái Gi-rông-đanh bị lật đổ.

B. Phái Giacôbanh lên cầm quyền.

C. Chuyên chính Giacôbanh khủng hoảng.

D. Tình hình “Tổ quốc lâm nguy”. 

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7. Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh và Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo mẫu sau:

Nội dung so sánh

Cách mạng tư sản Anh

Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Hình thức cách mạng

 

 

Kết quả cách mạng

 

 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

 B

 D

 B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 77.

Cách giải:

Trước tình hình hai chính quyền song song tồn tại ở Nga sau Cách mạng tháng Hai (1917). Đảng Bônsêvích đã chủ trương dùng bạo lực để lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 82.

Cách giải:

Cách mạng tháng Mười Nga đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 78.

Cách giải:

Đến đầu năm 1918, Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười giành được thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 65, suy luận.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, C: là biểu hiện của sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp.

- Đáp án D: là phong trào đấu tranh tự vệ tiêu biểu của nông dân Yên Thế chống chính sách bình định của thực dân Pháp. Không thể hiện sự gắn bó, đoàn kết của ba nước Đông Dương chống Pháp.

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 10, suy luận.

Cách giải:

- Đáp án B: là đặc điểm của Đẳng cấp Quý tộc trong xã hội Pháp trước cách mạng.

- Đáp án A, C, D: là đặc điểm chung của cả Đẳng cấp Quý tộc và Tăng lữ.

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 14.

Cách giải:

Tháng 4-1792, hai nước Áo, Phổ liên minh với nhau cùng bọn phản động trong nước Pháp chống lại cách mạng. Tháng 8-1792, 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp => Trước tình hình “Tổ quốc lâm nguy”, nhân dân Pari đã cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

Chọn đáp án: D

II. TỰ LUẬN

Câu 7.

Phương pháp: Dựa vào những nội dung chính về cách mạng tư sản Anh và cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ để so sánh.

Cách giải:

Nội dung so sánh

Cách mạng tư sản Anh

Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Hình thức cách mạng

Là một cuộc nội chiến

Là một cuộc chiến tranh giành độc lập.

Kết quả cách mạng

Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến

Thiết lập chế độ cộng hòa.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.