Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 5 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Cách mạng tháng Mười Nga đối với thế giới không mang ý nghĩa nào sau đây?

A. Để lại bài học đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

B. Dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới.

C. Tạo điều kiện phát triển phong trào công nhân quốc tế.

D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia. 

Câu 2. Cách mạng tháng Hai năm 1917 mang tính chất là một cuộc cách mạng

A. dân chủ tư sản.

B. dân chủ tư sản kiểu mới.

C. giải phóng dân tộc.

D. dân tộc, dân chủ nhân dân.

Câu 3. Đến cuối thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á đều thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, ngoại trừ

A. In-đô-nê-xi-a.      B. Xiêm.

C. Mã Lai.                D. Phi-líp-pin.

Câu 4. Từ cuối thế kỉ XIX, công nghiệp Pháp đứng sau các nước nào?

A. Mĩ, Đức, Anh.

B. Đức, Nga, Mĩ.

C. Mĩ, Nga, Trung Quốc.

D. Nga, Pháp, Hà Lan.

Câu 5. Vào đầu thế kỉ XX, những ngành công nghiệp nào ở Pháp mới ra đời đạt được nhiều thành tựu?

A. Khai thác mỏ, luyện kim.

B. Điện khóm hóa chất, chế tạo ô tô.

C. Luyện kim, hóa chất, đóng tàu.

D. Khai mỏ, hóa chất, đóng tàu. 

Câu 6. Chính sách đối nội, đối ngoại nào sau đây không được nhà nước Đức thực hiện trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

A. đàn áp phong trào công nhân.

B. đề cao chủng tộc Đức.

C. tích cực chạy đua vũ trang.

D. cải cách toàn diện nền kinh tế. 

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

 

Câu 7. “Cách mạng Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mạng không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục (tức tước đoạt) công nông, ngoài thì áp bức thuộc địa” (Hồ Chí Minh).

Đoạn trích trên đã nói lên điều gì?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 82, loại trừ.

Cách giải:

- Các đáp án B, C, D: thuộc ý nghĩa của cách mạng tháng Mười đối với thế giới.

- Đáp án A: cách mạng tháng Mười mở ra con đường đấu tranh giải phóng dân tộc cho các nước trên thế giới theo khuynh hướng vô sản.

Chọn: A

 

Câu 2.

Phương pháp: Phân tích, nhận xét.

Cách giải:

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Bởi đó là cuộc cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 63.

Cách giải:

Đến cuối thế kỉ XIX, thực dân Anh chiếm Mã Lai, Miến Điện; Pháo chiếm Việt Nam, Campuchia, Lào; Tây Ban Nha rồi Mĩ chiếm Philippin; Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tính In-đô-nê-xi-a. Chỉ có Xiêm thoát khỏi tình trạng là nước thuộc địa.

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 40.

Cách giải:

Do hậu quả của cuộc chiến tranh Pháp – Phôt (1870 – 1871), nhịp đổ phát triển của công nghiệp Pháp chậm lại. Công nghiệp Pháp từ hàng thứ hai thế giới (sau Anh) đến cuối thế kỉ XIX tụt xuống thứ tư (sau Mĩ, Đức, Anh).

Chọn đáp án: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 40.

Cách giải:

Vào đầu thế kỉ XX, một số ngành công nghiệp mới ra đời ở Pháp và tăng trưởng rất nhanh: điện khí, hóa chất, chế tạo ô tô.

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 41, loại trừ.

Cách giải:

Trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nhà nước Đức thi hành chính sách đối nội, đối ngoại phản động: đề cao chủng tộc Đức, đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực, tích cực chạy đua vũ trang.

Chọn đáp án: D

II. TỰ LUẬN

Câu 7.

Phương pháp: phân tích, đánh giá.

Cách giải:

- Đoạn trích trên nói lên điểm hạn chế của Cách mạng Pháp năm 1789.

- Bởi vì, cách mạng đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, thành lập chế độ cộng hòa, tạo điều kiện phát triển tư bản chủ nghĩa ở Pháp. Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu của cách mạng nhưng:

+ Cách mạng chưa đáp ứng đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân.

+ Không giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân.

+ Không hoàn toàn xóa bỏ chế độ bóc lột phong kiến. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.