Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phải nguyên nhân các nước thực dân phương Tây tiến hành xâm lược Đông Nam Á?

A. Đông Nam Á giàu tài nguyên thiên nhiên.

B. Nhu cầu thị trường và thuộc địa của các nước phương Tây.

C. Chính trị các nước Đông Nam Á đang khủng hoảng.

D. Các nước Đông Nam Á thực hiện cải cách không thành công.

Câu 2. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 diễn ra theo hình thức nào?

A. Đấu tranh hòa bình.

B. Đấu tranh chính trị.

C. Khởi nghĩa vũ trang.

D. Đấu tranh hòa bình kết hợp khởi nghĩa vũ trang.

Câu 3. Cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông đêm 25-10-1917 mang đến kết quả to lớn nhất là gì?

A. Các bộ trưởng của chính phủ lâm thời tư sản bị bắt.

B. Cung điện Mùa Đông bị quân khởi nghĩa chiếm,

C. Toàn bộ chính phủ lâm thời bị bắt.

D. Quân khởi nghĩa chiếm toàn bộ Pê-tơ-rô-grát.

Câu 4. Chế độ chính trị của Mĩ do hai đảng cầm quyền là

A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ

B. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.

C. Đảng Cộng hoà và Đảng Tự do.

D. Đảng Tự do và Đảng Dân chủ.

Câu 5. Vì sao nói Mĩ là xứ sở các các “ông vua công nghiệp”?

A. Hình thành các Các-ten không lồ.

B. Hình thành các tập đoàn kinh tế lớn.

C. Hình thành các Tơ-rớt khổng lồ.

D. Hình thành các Xanh-đi-ca khổng lồ.

Câu 6. Quốc tế thứ ba được thành lập là một tổ chức cách mạng của

A. giai cấp tư sản tiến bộ.

B. giai cấp vô sản.

C. giai cấp tiểu tư sản.

D. giai cấp nông dân giàu có.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7. Trình bày vai trò của giai cấp nông dân trong Cách mạng tư sản Pháp 1789 – 1794.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

 D

C

C

B

B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 63, suy luận.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, C: đều là nguyên nhân dẫn đến các nước thực dân phương Tây tiến hành xâm lược Đông Nam Á.

- Đáp án D: ở Đông Nam Á chỉ có Xiêm thực hiện cải cách + chính sách ngoại giao mềm dẻo nên vẫn giữ được độc lập. Các nước còn lại chính quyền đều rơi vào khủng hoảng. Tiêu biểu là Việt Nam, triều Nguyễn thực hiện chính sách đóng cửa, từ chối các đề nghị cải cách.

Chọn: D

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 77, suy luận.

Cách giải:

Ngày 7-10 (20-10), Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pêtơrôgrat, trực tiếp chuẩn bị công việc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Nói như vậy cũng có nghĩa hình thức đấu tranh của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là khởi nghĩa vũ trang.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 80, suy luận.

Cách giải:

Cuộc khởi nghĩa 24 -10, các đội Cận vệ đỏ đã nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở thủ đô. Đêm 25-10, Cung điện Mùa đông bị chiếm, các bộ trưởng của chính phủ bị bắt, Chính phủ tư sản lâm thời sụp đổ hoàn toàn.

=> Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt là kết quả lớn nhất trong cuộc tấn công vào Cung điện mùa Đông đêm 25-10-1917.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 42.

Cách giải:

Chế độ chính trị của Mĩ đề cao vai trò tổng thống do hai đảng – Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, thay nhay cầm quyền thi hành chính sách đối nội và đối ngoại phục vụ cho giai cấp tư sản.

Chọn đáp án: B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 42, suy luận.

Cách giải:

Kinh tế công nghiệp phát triển vượt bậc => hình thành các tổ chức độc quyền là những tơrớt, đứng đầu là những ông vua công nghiệp lớn ví dụ như: “vua dầu mỏ” Rôc-phe-lơ, “vua thép” Moóc-gan, “vua ô tô” Pho...Đây là lí do gọi Mĩ là xứ sở của các “ông vua công nghiệp”.

Chọn đáp án: C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 89.

Cách giải:

Ngày 2-3-1919, Đại hội thành lập Quốc tế cộng sản (Quốc tế thứ ba) được khai mạc tại Mát-xcơ-va. Quốc tế cộng sản trở thành môt tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Chọn: B

II. TỰ LUẬN

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 12-17, suy luận.

Cách giải:

- Giai cấp nông dân vũ trang tấn công chiếm pháo đài – nhà ngục Ba-xti.

- Trước tình hình “tổ quốc lâm nguy”, ngày 10-8-1792, nhân dân lật đổ phái Lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến.

- Phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, nhân dân đã lật đổ phái Gi-rông-đanh (2-6-1793).

- Quần chúng nhân dân hưởng ứng lệnh tổng động viên của phái Gia-cô-banh, chiến thắng thù trong, giặc ngoài.

- Giai cấp nông dân là lực lượng làm nên Cách mạng tư sản Pháp nhưng sau khi cách mạng thắng lợi, giai cấp nông dân không được hưởng quyền lợi gì. Bản chất của cách mạng tư sản.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí