Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng tháng Mười Nga năm 1917


Tóm tắt mục 1. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Xây dựng chính quyền Xô viết

- Ngay trong đêm 25 - 10 (7 - 11), Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu thành lập. Thông qua sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất.

* Sắc lệnh hòa bình quy định: "Chính phủ công nông do cuộc cách mạng ngày 24 và 25 - 10 thiết lập và dựa vào các xô viết đại biểu công nhân, binh lính và nông dân, đề nghị với nhân dân tất cả các nước tham chiến và các chính phủ của họ tiến hành ngay những cuộc đàm phán về một hòa ước dân chủ và công bằng...".

* Sắc lệnh ruộng đất nêu rõ:

- Hủy bỏ ngay lập tức và không có bồi thường quyền sở hữu của địa chủ về ruộng đất.

- Các điền trang của địa chủ cũng như những ruộng đất của các thôn ấp, của các nhà tu và Giáo hội, với toàn bộ gia súc và công cụ đều giao cho các ủy ban ruộng đất và các xô viết đại biểu nông dân huyện xử lí cho tới khi vấn đề được Quốc hội lập hiến giải quyết.

=> Sắc lệnh ruộng đất đã nhanh chóng được thực hiện. Hơn 150 triệu hécta ruộng đất của địa chủ được trao cho nông dân. Lần đầu tiên ở nước Nga, toàn thể nông dân có ruộng cày.

Lê-nin tại Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai

Mục 2

2. Chống thù trong giặc ngoài

- Cuối năm 1918 quân đội 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản trong nước tấn công tiêu diệt nước Nga.

- Đầu năm 1919 chính quyền Xô viết đã thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.

- Nội dung của chính sách:

+ Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp.

+ Trưng thu lượng thực thừa của nông dân.

+ Thi hành chế độ cưỡng bức lao động.

- Chính sách đã động viên tối đa nguồn của cải nhân lực của đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đến cuối năm 1920 Nga đẩy lùi sự can thiệp của các nước đế quốc, bảo vệ chính quyền non trẻ.

ND chính

Nét chính cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.