“Sắc lệnh hòa bình" và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân?


“Sắc lệnh hòa bình và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân ?

Đề bài

“Sắc lệnh hòa bình" và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 79, 80 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- “Sắc lệnh hòa bình” đã đáp ứng mong muốn hòa bình, chấm dứt chiến tranh của đại đa số quần chúng nhân dân lao động.

- Với “Sắc lệnh ruộng đất”, hơn 150 triệu ha ruộng đất của địa chủ được trao cho nông dân, đáp ứng quyền lợi thiết thực của người nông dân. Lần đầu tiên toàn thể nông dân ở Nga có ruộng đất để cày cấy.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 32 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí