Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì?

Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì ?

Đề bài

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 76 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã thực hiện thành công một phần nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản:

- Chế độ quân chủ chuyên chế của Nga hoàng bị lật đổ.

- Tình hình chính trị đặc biệt diễn ra ở Nga : hai chính quyền song song tồn tại - Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu Công nhân, nông dân và binh lính.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.