Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì?

Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì ?

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì?

Hướng dẫn.

- Cuộc khởi nghĩa tháng lợi, chế độ quân chủ chuyên chế của Nga hoàng bị lật đổ.

- Tình hình chính trị đặc biệt diễn ra ở Nga : hai chính quyền song song tồn tại - Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu Công nhân, nông dân và binh lính.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu