Bài 3 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền diễn ra như thế nào ?

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền diễn ra như thế nào ?

Hướng dẫn.

 Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết:
- Những việc làm của chính quyền Xô viết để xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân thông qua các sắc lệnh.
- Chống thù trong giặc ngoài để bảo vệ chính quyền Xô viết.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan