Bài 3 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền diễn ra như thế nào ?

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền diễn ra như thế nào ?

Hướng dẫn.

 Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết:
- Những việc làm của chính quyền Xô viết để xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân thông qua các sắc lệnh.
- Chống thù trong giặc ngoài để bảo vệ chính quyền Xô viết.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu