Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

Bình chọn:
4.8 trên 15 phiếu

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

Hướng dẫn.

Bảng thống kê các sự kiện chính của Cách mạng tháng Mười :
Có thể lập bảng gồm 3 cột, rồi điền vào các cột những thông tin cần thiết:

Thời gian

Sự kiện chính

Kết quả

7-10-1917

   

24-10-1917

   

25-10-1917

   

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan