CHƯƠNG VIII. LỰC TRONG ĐỜI SỐNG - SBT KHTN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 40.5* trang 66 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nhận xét về các hiện tượng sau đây bằng cách dùng bút chì đánh dấu x cho mỗi kết luận đúng vào các ô trống trong bảng :

Xem lời giải

Bài 40.4 trang 66 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy giải thích vì sao khi xách một thùng nước thì chỗ lòng bàn tay tiếp xúc với quai thùng bị lõm xuống.

Xem lời giải

Bài 40.3 trang 66 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguời thủ môn đã bắt được bóng khi đối phương sút phạt. Em hãy cho biết lực của bóng tác dụng lên tay thủ môn và lực của thủ môn tác dụng lên bóng là lực hút hay lực đẩy, lực tiếp xúc hay không tiếp xúc.

Xem lời giải

Bài 40.2 trang 66 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Có hai thanh nam châm giống hệt nhau được lần lượt xếp như Hình 40.1. Trong những trường hợp nào có lực đẩy, có lực hút ? Lực tác dụng giữa hai thanh nam châm là lực tiếp xúc hay không tiếp xúc ?

Xem lời giải

Bài 40.1 trang 66 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một em bé thả một quả bóng cao su xuống sàn nhà. Khi quả bóng chạm sàn thì lực của sàn nhà tác dụng lên quả bóng

Xem lời giải

Bài 41.1 trang 67 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình nào biểu diễn đúng lực do búa đóng đinh vào tường với tỉ xích 0,5 cm ứng với 10 N?

Xem lời giải

Bài 41.2 trang 67 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các lực trong các trường hợp hợp sau (Hình 41.1) theo độ lớn tăng dần.

Xem lời giải

Bài 41.3 trang 68 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy vẽ các mũi tên biểu diễn lực trong các trường hợp sau đây theo tỉ xích 0,5 cm ứng với 5 N:

Xem lời giải

Bài 41.4 trang 68 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

hãy diễn tả bằng lời phương, chiều và độ lớn của các lực

Xem lời giải

Bài 41.5* trang 68 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dây cung có tác dụng lực F = 150 N lên mũi tên khi bắn cung. Lực F này được biểu diễn bằng mũi tên, với tỉ xích 0,5 cm ứng với 50 N. trong Hình 41.3, hình nào vẽ đúng lực F?

Xem lời giải

Bài 42.5* trang 69 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới treo qua nặng 100 g thì độ biến dạng của lò xo là 0,5 cm. Nếu thay quả nặng trên bằng một quả nặng khác thì độ biến dạng của lò xo là 1,5 cm.

Xem lời giải

Bài 42.4 trang 69 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy kể tên các dụng cụ có lò xo trong gia đình em. So sánh các lực tác dụng vào các dụng cụ đó để làm chúng hoạt động.

Xem chi tiết

Bài 42.3 trang 69 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Có một lò xo được treo trên giá và một hộp các quả nặng khối lượng 50 g. Treo một quả nặng vào đầu dưới của lò xo thì lò xo dài thêm 0,5 cm.

Xem lời giải

Bài 42.2 trang 69 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Treo một quả cân 100 g vào một lực kế thì kim của lực kế chỉ vạch thứ 2.

Xem lời giải

Bài 42.1 trang 69 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Biến dạng của vật nào dưới đây không phải là biến dạng đàn hồi?

Xem lời giải

Bài 43.1 trang 69 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hiện tượng nào sau đây là kết quả tác dụng của lực hút của Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 43.2 trang 70 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi đo lực thì trường hợp nào bắt buộc phải đặt lực kế theo phương thẳng đứng? Ngoài trường hợp đó ra thì phải đặt lực kế phải như thế nào?

Xem lời giải

Bài 43.3 trang 70 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy dùng bút chì đánh dấu x cho mỗi kết luận đúng vào các ô trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 43.4* trang 70 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một vận động viên võ thuật có khối lượng 82 kg. Trong lượng của người đó là

Xem lời giải

Bài 43.5* trang 70 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một quả bóng đang nằm yên trên sàn nhà (Hình 4.1).

Xem lời giải

Xem thêm