Bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 60 phiếu
Bài 17.1 trang 29 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Ở nông thôn, để tách thóc lép ra khỏi thóc, người dân thường đổ thóc rơi trước một cái quạt gió. Những hạt thóc lép sẽ bị gió thổi bay ra, đó là do thóc lép có A. khối lượng nhẹ hơn. B. kích thước hạt nhỏ hơn. C. tốc độ rơi nhỏ hơn. D. lớp vỏ trấu dễ tróc hơn

Xem lời giải

Bài 17.2 trang 29 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Việc làm nào sau đây là quá trình tách chất dựa theo sự khác nhau về kích thước hạt? A. Giặt giẻ lau bảng bằng nước từ vòi nước. B. Dùng nam châm hút bột sắt từ hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh, C. Lọc nước bị vẩn đục bằng giấy lọc. D. Ngâm quả dâu với đường để lấy nước đâu.

Xem lời giải

Bài 17.3 trang 29 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Nước giếng khoan thường lẫn nhiều tạp chất. Để tách bỏ tạp chất, người dân cho nước giếng khoan vào bể lọc, đáy bể lót các lớp cát mịn, sỏi và than củi. Nước chảy qua các lớp này sẽ trong hơn. Nhận định nào sau đây là không đúng? A. Lớp cát mịn có tác dụng giữ các hạt đất, cát ở lại. B. Lớp sỏi làm cho nước có vị ngọt. C. Lớp than củi có tác dụng hút các chất hữu cơ, vi khuẩn. D. Sau một thời gian sử dụng, ta phải thau rửa các lớp đáy bể lọc.

Xem lời giải

Bài 17.4 trang 30 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nối thông tin hai cột cho phù hợp với nhau

Xem lời giải

Bài 17.5 trang 30 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đun vỏ chanh trong nước, thu lấy hơi, làm lạnh hơi thu được hỗn hợp tinh dầu chanh và nước. Hãy trình bày cách để thu được tinh dầu chanh.

Xem lời giải

Bài 17.6 trang 30 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu cách để có được nước muối sạch khi muối ăn lẫn một số hạt sạn không tan trong nước.

Xem lời giải

Bài 17.7 trang 30 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Người ta khai thác muối potassium chloride bằng cách bơm nước nóng xuống hầm mỏ đề hoà tan muối, sau đó hút nước muối nóng lên cho chảy qua các tấm máng để nguội, thu được muối rắn. Em hãy giải thích cách khai thác muối này.

Xem lời giải