Bài 15: Một số lương thực, thực phẩm - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 15.1 trang 25 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lứa tuổi từ 11 - 15 là lứa tuổi có sự phát triển nhanh chóng về chiều cao. Chất quan trọng nhất cho sự phát triển của xương là A. carbohydrate. B. protein. C. calcium. D. chất béo.

Xem lời giải

Bài 15.2 trang 25 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu các nhóm chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể người.

Xem lời giải

Bài 15.3 trang 25 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu một số cách để bảo quản thực phẩm.

Xem lời giải

Bài 15.4 trang 25 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xem lời giải

Bài 15.5 trang 26 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhãn ghi trên bao bì sản phẩm từ các thực phẩm cung cấp thông tin gì về thực phẩm?

Xem lời giải

Bài 15.6 trang 26 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy kể tên một số thức ăn để cung cấp năng lượng cho cơ thể

Xem lời giải

Bài 15.7 trang 26 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nối thông tin hai cột cho phù hợp với nhau.

Xem lời giải

Bài 15.8 trang 26 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy ghi lại thực đơn ngày hôm qua của em và xếp các thức ăn đó theo nhóm chất (carbohydrate, protein, chất béo, chất khoáng, vitamin).

Xem lời giải

Bài 15.9 trang 26 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền từ in nghiêng dưới đây vào chỗ trống cho phù hợp: Chất dinh dưỡng, chuyển hoá, thức ăn, năng lượng Mọi cơ thế sống đều cần chất dinh dưỡng. Thực vật sử dụng ánh sáng mặt trời, nước và khí carbon dioxide để cung cấp cho chúng năng lượng. Động vật phải lấy (1).... thông qua ăn thức ăn. Hầu hết....(2).. của chúng là thực vật hoặc động vật khác. Sau khi ăn, thức ăn được tiêu hoá, xảy ra các quá trình (3)... để biến thức ăn thành các chất cơ thể cần.

Xem lời giải