Bài 11: Oxygen – Không khí - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.7 trên 110 phiếu
Bài 11.1 trang 20 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Quá trình nào sau đây cần oxygen? A. Hô hấp. B. Quang hợp. C. Hoà tan. D. Nóng chảy.

Xem lời giải

Bài 11.2 trang 20 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Phát biểu nào sau đây đúng? A. Khí oxygen không tan trong nước. B. Khí oxygen sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh. C. Ở điều kiện thường, oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị. D. Cần cung cấp oxygen để dập tắt đám cháy.

Xem lời giải

Bài 11.3 trang 20 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Khí nào sau đây tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh? A.Oxygen. B. Nitrogen. C. Khí hiếm. D. Carbon dioxide.

Xem lời giải

Bài 11.4 trang 20 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Nitrogen trong không khí có vai trò nào sau đây? A. Cung cấp đạm tự nhiên cho cây trồng. B. Hình thành sấm sét, C. Tham gia quá trình quang hợp của cây. D. Tham gia quá trình tạo mây.

Xem lời giải

Bài 11.5 trang 20 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí mà em biết.

Xem lời giải

Bài 11.6 trang 20 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho một que đóm còn tàn đỏ vào một lọ thuỷ tỉnh chứa khí oxygen (Hình 11.1). Em hãy dự đoán hiện tượng sẽ xảy ra. Thí nghiệm này cho thấy vai trò gì của khí oxygen?

Xem lời giải

Bài 11.7 trang 20, 21 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Nung potassium permanganate (KMnO4) trong ống nghiệm (Hình 11.2), phản ứng sinh ra khí oxygen. Khí được dẫn vào một ống nghiệm chứa đầy nước. Khí oxygen đẩy nước ra khỏi ống nghiệm. a) Khí thu được trong ống nghiệm có màu gì? b) Khi nào thì biết được ống nghiệm thu khí oxygen đã chứa đầy khí?

Xem lời giải

Bài 11.8 trang 21 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi nuôi cá cảnh, tại sao phải thường xuyên sục không khí vào bể cá?

Xem lời giải

Bài 11.9 trang 21 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi đốt cháy 1 L xăng, cần 1950 L oxygen và sinh ra 1248 L khí carbon dioxide. Một ô tô khi chạy một quãng đường dài 100 km tiêu thụ hết 7 L xăng. Hãy tính thể tích không khí cần cung cấp để ô tô chạy được quãng đường dài 100 km và thể tích khí carbon dioxide đã sinh ra. Coi oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí.

Xem lời giải

Bài 11.10 trang 21 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho khoảng 0,5g vụn đồng (copper) vào ống silicon chịu nhiệt, nối hai đầu ống vào 2 xi-lanh như Hình 11.3. Điều chỉnh để tổng thể tích ban đầu của 2 xi-lanh là 100 mL. Đốt nóng copper để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Biết rằng copper đã phản ứng hết với oxygen trong không khí. Hãy dự đoán tổng thể tích của khí còn lại trong 2 xilanh khi ống silicon đã nguội.

Xem lời giải