CHƯƠNG V. TẾ BÀO - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 18.1 trang 31 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào?

Xem lời giải

Bài 18.2 trang 31 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Các nhận định sau về tế bào là đúng hay sai?

Xem lời giải

Bài 18.3 trang 31 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Nối ảnh của các tế bào cột A với tên của loại tế bào ở cột B sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 18.4 trang 32 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm hiểu thông tin từ sách, báo và internet để trả lời các câu hỏi và thực hiện yêu cầu sau:

Xem lời giải

Bài 19.1 trang 32 sách bài tập KHTN 6

a) Hãy điền tên các thành phần của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực vào các ô trống trong Hình 19.1 cho phù hợp. b) So sánh điểm giống và khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Xem lời giải

Bài 19.2 trang 32 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành nội dung sau:

Xem lời giải

Bài 19.3 trang 33 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Hãy điền tên các thành phần tế bào thực vật và động vật vào các ô trống trong Hình 19.2 cho phù hợp. b) Hãy hoàn thành vào bảng dưới đây.

Xem lời giải

Bài 19.4 trang 33 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm hiểu qua sách, báo và internet về thành phần cấu trúc của tế bào để trả lời cho các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Bài 19.5 trang 33 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy vẽ hoặc làm mô hình mô phỏng tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ theo sự sáng tạo của em.

Xem lời giải

Bài 20.1 trang 34 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 20.1, so sánh lượng tế bào chất và kích thước nhân của tế bào chất và nhân tế bào khi trưởng thành.

Xem lời giải

Bài 20.2 trang 34 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 20.2, hãy trình bày diễn biến của quá trình phân chia tế bào bằng cách đánh số thứ tự cho các sự kiện xảy ra sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 20.3 trang 34 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cây lớn lên nhờ A. Sự lớn lên và phân chia của tế bào. B. Sự tăng kích thước của nhân tế bào. C. Nhiều tế bào được sinh ra từ một tế bào ban đầu. D. Các chất dinh dưỡng bao bọc xung quanh tế bào ban đầu.

Xem lời giải

Bài 20.4 trang 35 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện số lượng tế bào thay đổi từ một tế bào ban đầu sau ba lần phân chia. Hãy cho biết số lượng tế bào được tạo ra sau 1,2,3,4,5,..n lần phân chia từ một tế bào ban đầu. Việc tạo ra số lượng lớn tế bào mới có ý nghĩa gì đối với cơ thể?

Xem lời giải

Bài 20.5 trang 35 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm hiểu các giai đoạn (độ tuổi) phát triển của cơ thể người, em hãy cho biết mình đang thuộc độ tuổi nào. Tìm hiểu về tốc độ tăng trưởng thể chất trong độ tuổi này và quá trình nào của tế bào tham gia vào sự tăng trưởng thể chất trong độ tuổi này và quá trình nào của tế bào tham gia vào sự tăng trưởng đó. Em hãy đưa ra các lưu ý về dinh dưỡng, chế độ luyện tập và nghỉ ngơi để cơ thể phát triển thể chất tối đa.

Xem lời giải

Bài 21.1 trang 35 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Những thiết bị, dụng cụ nào cần thiết cho việc làm tiêu bản và quan sát tế bào biểu bì hành tây và tế bào trứng cá?

Xem lời giải

Bài 21.2 trang 35 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các hoạt động thành các bước đúng của một quy trình làm tiêu bản để quan sát các loại tế bào sau:

Xem lời giải

Bài 21.3 trang 36 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu tên các thành phần mà em quan sát được ở các tế bào theo bảng sau:

Xem lời giải

Bài 21.4 trang 36 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy vẽ và ghi chú thích thành phần của tế bào mà em quan sát được.

Xem lời giải

Bài 21.5 trang 36 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong quá trình làm tiêu bản, em cần chú ý điều gì? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của em vào bảng dưới đây.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất