Bài 29. Virus - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.8 trên 101 phiếu
Bài 29.1 trang 48 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Vật chất di truyền của một virus là

Xem lời giải

Bài 29.2 trang 48 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát các virus trong Hình 29, xếp tên các virus vào đúng nhóm hình dạng của chúng.

Xem lời giải

Bài 29.3 trang 49 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Virus gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho con người, nhóm các bệnh nào dưới đây do virus gây ra? b) Biện pháp nào hữu hiệu nhất để phòng bệnh do virus?

Xem lời giải

Bài 29.4 trang 49 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Vaccine được tạo ra từ chính những mầm bệnh (vi khuẩn hoặc virus) đã chết hoặc lâm suy yếu, có tác dụng phòng ngừa nhiều bệnh lây nhiễm. Để đạt hiệu quả phòng bệnh cao, thời điểm tiêm vaccine thích hợp nhất là khi nào?

Xem lời giải

Bài 29.5 trang 49 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tai sao các bác sĩ đề nghị mọi người nên tiêm vaccine ngừa cúm mỗi năm?

Xem lời giải

Bài 29.6 trang 49 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

HIV/AIDS là bệnh truyền nhiễm do virus HIV gây ra. Em hãy cùng các bạn trong nhóm tìm hiểu về bệnh trên với các nội dung sau: - Các giai đoạn phát triển của bệnh. - Con đường lây bệnh. - Các hành vi tiếp xúc lây nhiễm hoặc không lây nhiễm HIV. - Biện pháp phòng tránh. - Thái độ cần có đối với người nhiễm HIV.

Xem lời giải