Bài 20. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào - kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.4 trên 48 phiếu
Bài 20.1 trang 34 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 20.1, so sánh lượng tế bào chất và kích thước nhân của tế bào chất và nhân tế bào khi trưởng thành.

Xem lời giải

Bài 20.2 trang 34 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 20.2, hãy trình bày diễn biến của quá trình phân chia tế bào bằng cách đánh số thứ tự cho các sự kiện xảy ra sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 20.3 trang 34 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cây lớn lên nhờ A. Sự lớn lên và phân chia của tế bào. B. Sự tăng kích thước của nhân tế bào. C. Nhiều tế bào được sinh ra từ một tế bào ban đầu. D. Các chất dinh dưỡng bao bọc xung quanh tế bào ban đầu.

Xem lời giải

Bài 20.4 trang 35 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện số lượng tế bào thay đổi từ một tế bào ban đầu sau ba lần phân chia. Hãy cho biết số lượng tế bào được tạo ra sau 1,2,3,4,5,..n lần phân chia từ một tế bào ban đầu. Việc tạo ra số lượng lớn tế bào mới có ý nghĩa gì đối với cơ thể?

Xem lời giải

Bài 20.5 trang 35 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm hiểu các giai đoạn (độ tuổi) phát triển của cơ thể người, em hãy cho biết mình đang thuộc độ tuổi nào. Tìm hiểu về tốc độ tăng trưởng thể chất trong độ tuổi này và quá trình nào của tế bào tham gia vào sự tăng trưởng thể chất trong độ tuổi này và quá trình nào của tế bào tham gia vào sự tăng trưởng đó. Em hãy đưa ra các lưu ý về dinh dưỡng, chế độ luyện tập và nghỉ ngơi để cơ thể phát triển thể chất tối đa.

Xem lời giải