CHƯƠNG VI. TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ SỐNG - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 22.1 trang 37 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cơ thể sinh vật có khả năng thực hiện các quá trình sống cơ bản nào?

Xem lời giải

Bài 22.2 trang 37 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành các quá trình sống sơ bản còn thiếu ở cột A và nối với nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 22.3 trang 37 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho các đối tượng sau: miếng thịt lợn, chiếc bút, con gà, chiếc lá, cây rau ngót, chiếc kéo, mật ong, chai nước, chiếc bàn (các cây và con vật đưa ra đều đang sống). Em hãy sắp xếp các đối tượng trên vào nhóm vật sống và vật không sống cho phù hợp và giải thích lí do vì sao em sắp xếp như vậy.

Xem lời giải

Bài 22.4 trang 38 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đánh dấu ✓ vào ô trống trước các ý đúng

Xem lời giải

Bài 22.5 trang 38 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Làm một bộ sưu tập tranh, ảnh về sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào.

Xem lời giải

Bài 23.1 trang 38 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức của cơ thể đa bào từ thấp đến cao. b) Hoàn thành tên các cấp tổ chức của cơ thể trong Hình 23.1. c) Viết sơ đồ thể hiện các cấp cấu tạo của cơ thể thực vật.

Xem lời giải

Bài 23.2 trang 39 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy viết tên các hệ cơ quan được thể hiện trong Hình 23.2 cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 23.3 trang 40 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đánh dấu ✓ vào ô trống trước các ý đúng

Xem lời giải

Bài 23.4 trang 41 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm hiểu về sự ảnh hưởng khi một số cơ quan trong cơ thể (như : dạ dày, tim, phổi,..) bị tổn thương tới cơ thể chúng ta và đưa ra các chăm sóc để các cơ quan đó khỏe mạnh theo bảng gợi ý dưới đây.

Xem lời giải

Bài 24.1 trang 41 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Những thiết bị, dụng cụ nào cần thiết cho việc quan sát cơ thể đơn bào?

Xem lời giải

Bài 24.2 trang 41 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Để quan sát cơ thể đơn bào, người ta dùng

Xem lời giải

Bài 24.3 trang 41 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các hoạt động sau thành các bước đúng trong một quy trình làm tiêu bản quan sát cơ thể đơn bào trong nước ao (hồ).

Xem lời giải

Bài 24.4 trang 42 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy vẽ và ghi tên cơ thể đơn bào mà em quan sát được trên tiêu bản sinh vật trong nước ao (hồ).

Xem lời giải

Bài 24.6 trang 42 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chia sẻ kinh nghiệm của em trong quá trình làm tiêu bản và quan sát cơ thể sinh vật đơn bào.

Xem lời giải

Bài 24.5 trang 42 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Dựa vào kết quả quan sát mô hình hoặc tranh/ ảnh hệ cơ quan trong cơ thể, em hãy hoàn thành bảng sau: b) Từ kết quả quan sát các cơ quan của một số cậy, em hãy hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất