Giải bài 23.1 trang 38 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống


a) Viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức của cơ thể đa bào từ thấp đến cao. b) Hoàn thành tên các cấp tổ chức của cơ thể trong Hình 23.1. c) Viết sơ đồ thể hiện các cấp cấu tạo của cơ thể thực vật.

Đề bài

Câu hỏi 23.1.

a) Viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức của cơ thể đa bào từ thấp đến cao.

 

b) Hoàn thành tên các cấp tổ chức của cơ thể trong Hình 23.1.

 

c) Viết sơ đồ thể hiện các cấp cấu tạo của cơ thể thực vật.

 


Lời giải chi tiết

a) Tế bào -> Mô -> Cơ quan -> Hệ cơ quan -> Cơ thể

b) 1-Tế bào, 2-Mô, 3-Cơ quan, 4-Hệ cơ quan, 5-Cơ thể

c) Ví dụ: Tế bào thực vật -> Mô biểu bì -> Rễ -> Hệ rễ -> Cây hành 

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 22 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí