Bài 33: Thực hành: Quan sát các loại nấm - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.7 trên 120 phiếu
Bài 33.2 trang 53 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.

Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về cấu tạo của nấm?

Xem lời giải

Bài 33.1 trang 53 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.

Viết tên các loại nấm em dùng làm mẫu vật trong buổi thực hành.

Xem lời giải

Bài 33.3 trang 54 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Nêu tên các thành phần cấu tạo của một nấm quả trong Hình 33.1. b) Vẽ hình một nấm quả em đã quan sát và chú thích các thành phần cấu tạo có trong mẫu vật đó.

Xem lời giải

Bài 33.4 trang 54 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.

Trong quá trình lấy nấm mốc ra khỏi mẫu vật để quan sát, em cần sử dụng những dụng cụ gì để đảm bảo an toàn sức khỏe? Giải thích lí do của việc sử dụng các dụng cụ đó.

Xem lời giải

Bài 33.5 trang 54 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.

Trong cuộc sống có thể bắt gặp rất nhiều các loại thực phẩm bị mốc như: bánh chưng, cam, bánh mì... Mỗi loại thực phẩm khi bị mốc lại có màu sắc khác nhau. Dựa vào kiến thức của mình, em hãy giải thích vì sao các loại thực phẩm đó lại bị mốc và màu sắc đám mốc ở mỗi loại thực phẩm lại khác nhau.

Xem lời giải