Bài 30. Nguyên sinh vật - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 38 phiếu
Bài 30.1 trang 50 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung nào dưới đây là đúng khi nói về nguyên Sinh vật?

Xem lời giải

Bài 30.2 trang 50 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Những sinh vật nào trong Hình 30 thuộc nhôm nguyên Sinh vật?

Xem lời giải

Bài 30.3 trang 50 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy lấy ví dụ chứng minh nguyên sinh vật, vừa có lợi, vừa có hại đối với con người.

Xem lời giải

Bài 30.4 trang 50 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong kĩ thuật chuẩn bị ao nuôi thủy sản, người nuôi thường tiến hành gây màu nước ao. Màu nước ao lí tưởng là màu xanh lơ (xanh nõn chuối)., xuất hiện do sự phát triển của tảo lục đơn bào trong nước. Hãy giải thích vì sao người nuôi thủy sản luôn gây và cố gắng duy trì màu nước này trong suốt vụ nuôi.

Xem lời giải

Bài 30.5 trang 51 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em và bạn cùng thực hiện các hoạt động sau: -Tìm hiểu về bệnh sốt rét và bệnh kiết lỵ trên sách, báo, internet,... - Dựa vào những thông tin vừa tìm được để hoàn thành bảng sau: -Thiết kế một bản tuyên truyền về bệnh và cách phòng tránh hai bệnh trên.

Xem lời giải

Bài 30.6 trang 51 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Liệt kê những bệnh ở người có vật trung gian truyền bệnh là muỗi mà em biết. Để phòng tránh các bệnh này em cần làm gì?

Xem lời giải