Bài 49. Năng lượng hao phí - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 49.6* trang 78 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cùng các bạn tìm hiểu và thảo luận để cho biết lí do tại sao các nhà sản xuất ô tô và các loại phương tiện giao thông khác (như tàu hỏa, máy bay, tên lửa, mô tô, tài cao tốc, ca nô,…) luôn quan tâm đến việc cải tiến kiểu dáng bên ngoài của chúng (Hình 49.1). Việc cải tiến kiểu dáng hợp lí cho các loại phương tiện giao thông đó đã đem lại những lợi ích gì ?

Xem lời giải

Bài 49.5 trang 78 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao các ổ bi ở trục xe đạp, xe máy và ô tô cần luôn được bảo dưỡng và bôi trơn ?

Xem lời giải

Bài 49.4 trang 78 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi máy tính hoạt động, ta thấy vỏ máy nóng lên.

Xem lời giải

Bài 49.3 trang 78 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoạt động nào dưới đây giúp tiết kiệm năng lượng trong gia đình ?

Xem lời giải

Bài 49.2 trang 78 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi một chiếc tủ lạnh đang hoạt động thì trường hợp nào dưới đây không phải là năng lượng hao phí ?

Xem lời giải

Bài 49.1 trang 78 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Năng lượng hao phí thường xuất hiện dưới dạng nào ? Hãy lấy ví dụ để chứng tỏ điều này.

Xem lời giải