Bài 12: Một số vật liệu - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.7 trên 40 phiếu
Bài 12.1 trang 22 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các vật liệu sau, vật liệu nào dẫn điện tốt? A. Thuỷ tinh. B. Gốm. C. Kim loại. D. Cao su.

Xem lời giải

Bài 12.2 trang 22 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho các vật liệu sau: nhựa, thuỷ tinh, gốm, đá, thép. Số vật liệu nhân tạo là A.2. B.3. C.4 D.5.

Xem lời giải

Bài 12.3 trang 22 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể tên một số vật dụng được làm từ kim loại.

Xem lời giải

Bài 12.4 trang 22 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể tên các vật liệu được sử dụng để làm bánh xe, khung xe của một chiếc xe đạp (Hình 12.1).

Xem lời giải

Bài 12.5 trang 22 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho các đồ vật sau đây (Hình 12.2): Các đồ vật đó được làm từ vật liệu gì?

Xem lời giải

Bài 12.6 trang 23 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy liệt kê tính chất của các vật liệu theo mẫu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 12.7 trang 23 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Người ta dùng vật liệu gì để làm chốt phích cầm, tay cầm và dây điện của phích cầm điện (Hình 12.3)? Để lựa chọn vật liệu làm ra từng bộ phận của phích cắm điện ở trên, người ta đã dựa vào tính chất nào của vật liệu.

Xem lời giải

Bài 12.8 trang 23 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các vật liệu sau: nhựa, gỗ, thuỷ tinh, kim loại, người ta hay dùng vật liệu nào để làm nồi, xoong nấu thức ăn? Tại sao phải chọn vật liệu đó mà không dùng vật liệu khác?

Xem lời giải

Bài 12.9 trang 23 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy cho biết sự cần thiết phải phân loại rác thải sinh hoạt hằng ngày? Kể tên 3 - 5 loại rác thải trong gia đình có thể tái chế được thành sản phẩm mới.

Xem lời giải

Bài 12.10 trang 23 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể một số ví dụ về việc sử dụng vật dụng cũ để làm thành vật dụng mới.

Xem lời giải