Bài 13: Một số nguyên liệu - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 13.1 trang 24 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi khai thác quặng sắt, ý nào sau đây là không đúng? A. Khai thác tiết kiệm vì nguồn quặng có hạn. B. Tránh làm ô nhiễm môi trường. C. Nên sử dụng các phương pháp khai thác thủ công. D. Chế biến quặng thành sản phẩm có giá trị để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Xem lời giải

Bài 13.2 trang 24 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyên liệu nào sau đây được sử dụng trong lò nung vôi? A. Đá vôi. B. Cát. C. Gạch. D. Đất sét.

Xem lời giải

Bài 13.3 trang 24 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Sau khi lấy quặng ra khỏi mỏ cần thực hiện quá trình nào để thu được kim loại từ quặng? A. Bay hơi. B. Lắng gạn. C. Nấu chảy. D. Chế biến.

Xem lời giải

Bài 13.4 trang 24 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể tên một số nguyên liệu tự nhiên thường dùng ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài 13.5 trang 24 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ hình ảnh gợi ý trong Hình 13, em hãy cho biết ứng dụng của đá vôi trong thực tiễn đời sống.

Xem lời giải

Bài 13.6 trang 24 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Người ta thường chế biến đá vôi thành vôi tôi để làm vật liệu trong xây dựng. Em hãy kế tên một số nơi khai thác đá vôi để nung vôi ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 13.7 trang 24 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy cho biết nguyên liệu chính để chế biến thành: a) Đường ăn. b) Gạch. c) Xăng.

Xem lời giải

Bài 13.8 trang 24 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm hiểu trên bản đồ khoáng sản và kể tên một số quặng quan trọng ở Việt Nam.

Xem lời giải