Bài 16: Hỗn hợp các chất - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.8 trên 103 phiếu
Bài 16.1 trang 27 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho các vật thể: áo sơ mi, bút chì, đôi giày, viên kim cương. Vật thể chỉ chứa một chất duy nhất là A. áo sơ mi. B. bút chì. C. đôi giày. D. viên kim cương.

Xem lời giải

Bài 16.2 trang 27 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hỗn hợp nào sau đây là huyền phù? A. Nước muối. B. Nước phù sa. C. Nước chè D. Nước máy.

Xem lời giải

Bài 16.3 trang 27 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hỗn hợp nào sau đây là dung dịch chỉ chứa một chất tan? A. Nước mắm. B. Sữa. C. Nước chanh đường. D. Nước đường.

Xem lời giải

Bài 16.4 trang 27 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Chất nào sau đây tan nhiều trong nước nóng? A. Muối ăn. B. Nến. C. Dầu ăn. D. Khí carbon dioxide.

Xem lời giải

Bài 16.5 trang 27 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Không khí là hỗn hợp đồng nhất hay không đồng nhất? Kế tên thành phần các chất có trong không khí.

Xem lời giải

Bài 16.6 trang 27 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nối thông tin hai cột cho phù hợp với nhau.

Xem lời giải

Bài 16.7 trang 28 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện thí nghiệm sau: Chuẩn bị hai bát. Bát (1): trộn đều 1 thìa muối tinh và 3 thìa đường vàng. Bát (2): trộn đều 3 thìa muối tinh và 1 thìa đường vàng. a) So sánh màu sắc và vị của hỗn hợp trong bát (1) và bát (2). Từ đó rút ra tính chất của hỗn hợp (màu sắc, vị) có phụ thuộc vào yếu tố nào. b) Nếm thử hỗn hợp trong bát, có thể nhận ra sự có mặt của từng chất có trong hỗn hợp không? Tính chất của từng chất trong hỗn hợp có giữ nguyên không?

Xem lời giải

Bài 16.8 trang 28 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho 3 ống nghiệm, mỗi ống đựng 5 mL nước cất, đánh số (1), (2), (3). - Dùng các thìa giống nhau mỗi thìa xúc một trong các chất rắn dạng bột sau: urea (phân đạm), đường và bột phấn vào các ống nghiệm tương ứng và lắc đều. - Ở ống (1), đến thìa thứ 5 thì urea không tan thêm được nữa, ta thấy bột rắn đọng lại ở đáy ống nghiệm. - Hiện tượng tương tự ở ống (2) xảy ra khi cho đường đến thìa thứ 10; ở ống (3) thì từ thìa bột phấn đầu tiên đã không tan hết. Hãy sắp xếp khả năng hòa tan trong nước c

Xem lời giải

Bài 16.9 trang 28 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bảng sau: Từ bảng trên, hãy sắp xếp khá năng hoà tan của các chất theo chiều tăng dần.

Xem lời giải

Bài 16.10 trang 29 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong nước biển có hoà tan nhiều muối, trung bình cứ 100g nước biển có 3,5g muối ăn tan. Hỏi từ 1 tấn nước biển sẽ thu được bao nhiêu kg muối ăn?

Xem lời giải