CHƯƠNG VII. ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG - SBT

Bình chọn:
4.7 trên 60 phiếu
Bài 33.2 trang 53 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.

Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về cấu tạo của nấm?

Xem lời giải

Bài 26.4 trang 45 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thành những thông tin còn thiếu trong sơ đồ phân loại một số loài động vật sau:

Xem lời giải

Bài 25.1 trang 43 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao cần phải phân loại thế giới sống?

Xem lời giải

Bài 25.2 trang 43 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành tên các giới sinh vật có trong sơ đồ sau:

Xem lời giải

Bài 25.3 trang 43 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Bài 25.4 trang 44 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Những sinh vật trong Hình 25 thuộc giới nào? Đưa ra lý do em xếp chúng vào giới đó.

Xem lời giải

Bài 25.5 trang 44 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành các đơn vị phân loại sinh vật theo trình tự từ nhỏ đến lớn theo sơ đồ sau:

Xem lời giải

Bài 25.6 trang 44 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy cùng bạn thực hiện hoạt động sau: - Tìm hiểu về vị trí phân loại của loài người trong sinh giới qua sách, báo, internet,.. - Viết lại vị trí phân loại của loài người trong hệ thống phân loại sinh giới dưới dạng sơ đồ theo trình tự từ lớn đến nhỏ.

Xem lời giải

Bài 26.1 trang 44 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi tiến hành xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại một nhóm sinh vật cần tuân theo nguyên tắc nào?

Xem lời giải

Bài 26.2 trang 45 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể tên các loài thực vật hay động vật mà em biết và môi trường sống của chúng. Từ đó, em rút ra nhận xét gì về số lượng và môi trường sống của các loài sinh vật trong tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 26.3 trang 45 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em và bạn ngồi cùng bàn hãy sử dụng nguyên tắc khóa lưỡng phân để phân loại các vật dụng có trong cặp sách của em hoặc của bạn

Xem lời giải

Bài 26.5 trang 46 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho các loài sinh vật như trong Hình 26. Em hãy xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại chúng.

Xem lời giải

Bài 26.6 trang 46 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy cùng bạn ra ngoài sân hoặc vườn trường và thực hiện các hoạt động sau:

Xem lời giải

Bài 27.1 trang 46 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình dạng, vi khuẩn có thể chia làm mấy nhóm? Hãy sắp xếp các vi khuẩn trong Hình 27 vào các nhóm hình dạng chò phù hợp.

Xem lời giải

Bài 27.2 trang 47 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Vi khuẩn có ở đâu?

Xem lời giải

Bài 27.3 trang 47 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Phát biểu biểu nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của vi khuẩn?

Xem lời giải

Bài 27.4 trang 47 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Vi khuẩn có ở khắp mọi nơi, có loài có lợi nhưng cũng không ít loài có hại gây bệnh cho con người. Em hãy kể tên một số bệnh do vi khuẩn gây ra ở người và đưa ra biện pháp phòng tránh các bệnh đó.

Xem lời giải

Bài 27.5 trang 47 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Có nhiều cách để bảo quản thực phẩm được lâu, trong đó có biện pháp phơi hoặc sấy khô thực phẩm. Bàng kiến thức đã học, em hãy giải thích cơ sở của biện pháp bảo quản trên. Nêu các biện pháp bảo quản khác mà em biết.

Xem lời giải

Bài 28.1 trang 47 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Dụng cụ nào được sử dụng để quan sát vi khuẩn?

Xem lời giải

Bài 28.2 trang 47 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Nước được sử dụng làm sữa chua là

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất