CHƯƠNG X. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI - SBT KHTN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 52.1 trang 82 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Mặt Trời mọc ở hướng Đông vào buổi sáng và lặn ở hướng Tây vào buổi chiều vì :

Xem lời giải

Bài 52.2 trang 82 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy khoanh vào từ « Đúng » hoặc « Sai » để đánh giá các phát biểu dưới đây.

Xem lời giải

Bài 52.3 trang 82 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tính xem trong một năm (365 ngày) Trái Đất quay quanh trục của nó hết bao nhiêu giờ ?

Xem lời giải

Bài 52.4 trang 83 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngư dân nước ta, khi đi biển, do thất lạc la bàn, làm thế nào xác định được hướng đi cho tàu vào ban đêm ?

Xem lời giải

Bài 52.5 trang 83 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà/căn hộ của em quay hướng nào ? Bằng cách nào mà em xác định được ?

Xem lời giải

Bài 53.1 trang 83 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Ban đêm nhìn thấy Mặt Trăng vì :

Xem lời giải

Bài 53.2 trang 83 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy khoanh vào từ « Đúng » hoặc « Sai » để đánh giá các câu dưới đây.

Xem lời giải

Bài 53.3 trang 83 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ sơ đồ mô tả vị trí Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời khi ta nhìn thấy trăng tròn.

Xem lời giải

Bài 53.4 trang 83 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy vẽ hình dạng Mặt Trăng mà ta nhìn thấy vào khoảng các ngày mồng 4 – 5, mồng 7 – 8 và các ngày 18 – 19 của tháng Âm lịch.

Xem lời giải

Bài 53.5 trang 83 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao chỉ có một phía Mặt Trăng luôn luôn hướng về Trái Đất ? Vẽ sơ đồ minh họa.

Xem lời giải

Bài 53.6 trang 84 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình dưới đây ghi lại hình dạng Mặt Trăng quan sát được trong các ngày của tháng Âm lịch. Hãy xác định các ảnh 1, 2, 3, 5, 7, 8 ứng với khoảng ngày nào của tháng Âm lịch.

Xem lời giải

Bài 54.1 trang 84 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Các hành tinh quay quanh Mặt Trời sắp xếp theo khoảng cách đến mặt Trời từ gần đến xa là :

Xem lời giải

Bài 54.2 trang 84 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy khoanh vào từ « Đúng » hoặc « Sai » để danhd giá các câu dưới đây.

Xem lời giải

Bài 54.3 trang 85 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các hành tinh của hệ Mặt Trời theo thứ tự từ nhỏ đến lớn về khối lượng ; từ nhỏ đến lớn về kích thước.

Xem lời giải

Bài 54.4 trang 85 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lập công thức tính khoảng cách d giữa hai hành tinh với Rx, Ry là khoảng cách từ hai hành tinh đến Mặt Trời. Vận dụng công thức để tính khoảng cách giữa Trái Đất và các hành tinh còn lại của hệ Mặt Trời. Có nhận xét gì về khoảng cách giữa các hành tinh ?

Xem lời giải

Bài 54.5* trang 85 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giả sử một nhà du hành vũ trụ lên được Thiên Vương tinh. Trọng lượng của nhà du hành vũ trụ trên Thiên Vương tinh nhỏ hơn hay lớn hơn khi ở trên Trái Đất ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 55.1 trang 85 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu nào dưới đây là đúng ?

Xem lời giải

Bài 55.2 trang 85 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy khoanh vào từ « Đúng » hoặc « Sai » để đánh các phát biểu dưới đây.

Xem lời giải

Bài 55.3 trang 86 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy mô tả Ngân Hà mà em quan sát được vào ban đêm.

Xem lời giải

Bài 55.4 trang 86 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy mô tả vị trí của Trái Đất trong Ngân Hà.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất