Giải bài 54.5* trang 85 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

54.5*. Giả sử một nhà du hành vũ trụ lên được Thiên Vương tinh. Trọng lượng của nhà du hành vũ trụ trên Thiên Vương tinh nhỏ hơn hay lớn hơn khi ở trên Trái Đất ? Vì sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng lý thuyết đã học và liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết

Trọng lượng khi ở trên Thiên Vương tinh nhỏ hơn khi ở trên Trái Đất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài